Menu

Terug naar Onderwerpen >Alles over de Afrikaanse varkenspest

Alles over de Afrikaanse varkenspestTerug naar Onderwerpen >

Alle regio's

Update 11/10 (2). Het aantal gevallen van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in België blijft inmiddels oplopen. De teller van het aantal positieve gevallen staat tot nu toe op 75. De gevallen blijven gelukkig beperkt tot een cluster in de afgebakende bufferzone in de provincie Luxemburg. In het totaal zijn er 139 everzwijnenkadavers bemonsterd, waarvan 28 buiten de bufferzone. Van de 111 gevonden kadavers in de bufferzone zijn er in het totaal dus 75 besmet bevonden met het Afrikaanse varkenspestvirus. Er zouden naar schatting een 4000-tal everzwijnen in de bufferzone leven.

Maleisië terug open voor Belgisch varkensvlees

De taskforce export werkt volop aan het heropenen van de exportbestemmingen. Daarbij wordt ingezet op het regionaliseringsprincipe en het feit dat de bufferzone is leeggehaald is daarbij een belangrijk gegeven. De voorbije dagen werd bekend dat, na druk diplomatiek overleg, Maleisië het regionaliseringsprincipe aanvaardt en zijn grenzen terug openstelt voor Belgisch varkensvlees. Maleisië is goed voor een jaarlijkse export van ongeveer 1500 ton aan varkensvlees. De hoop is dat nog andere exportlanden zullen volgen. Momenteel wordt ook overlegd met Zuid-Korea en de Filipijnen. Deze 2 landen samen waren vorig jaar goed voor een export van 15.000 ton varkensvlees.

Op het Europese vlak heeft het bezoek dat Boerenbond bracht aan Europees Commissaris Andriukaitis ertoe geleid dat Tsjechië afziet van de extra controles op Belgisch varkensvlees. Er is immers binnen de EU een afspraak dat vlees uit niet afgebakende gebieden vrij mag verhandelend worden.

Update 11/10 (1). Aangezien de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest voor grote en langdurige schade zorgt binnen de Belgische varkenssector, stellen de drie leden van het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) alsook de mengvoederfederatie BFA en FEBEV (de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels) zich burgerlijke partij in het dossier.

Update 4/10. Het voorbije weekend is gestart met het ruimen van de bufferzone. In deze zone zouden er geen gedomesticeerde varkens meer aanwezig mogen zijn.

Er zijn de afgelopen dagen ook negen nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen bevestigd. In het totaal zijn er nu, sinds het begin van het ontdekken van het eerste geval van Afrikaanse varkenspest op Belgisch grondgebied, 29 gevallen gemeld. Bijna alle besmette kadavers werden in de buurt van de vorige gevallen gevonden. Feit is wel dat er de laatste dagen meer positieve everzwijnen gevonden zijn en dat de besmette zone zich wat uitbreidt.

In het totaal werden momenteel 69 kadavers van dode wilde everzwijnen gevonden (binnen en buiten het buffergebied) en geanalyseerd op de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest. Onderstaand kaartje van een paar dagen terug geeft dat goed aan. De groene driehoekjes zijn negatieve kadavers en de rode bolletjes de positieve kadavers.

Update 29/09. Sinds het begin van het ontdekken van het eerste geval van Afrikaanse varkenspest op het Belgische grondgebied zijn er ondertussen 20 gevallen gemeld. De voorbije dagen zijn er nog 5 besmette everzwijnen gevonden. Het is niet abnormaal dat er nog steeds nieuwe besmette everzwijnen worden gevonden. Hopelijk blijven deze allemaal gegroepeerd op een beperkte oppervlakte, zodat de 'pestzone' goed kan omschreven worden.

Update 26/09. Er zijn de voorbije twee dagen 6 nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bevestigd. Dat brengt het totale aantal op 15. De nieuwe gevallen bevinden zich en paar kilometer zuidwaarts, richting Virton. Er werd één besmet everzwijn gevonden op het militair domein. Het feit dat de besmette zone zich uitbreidt is geen goed nieuws, maar hopelijk kan de besmette zone binnen een paar weken toch worden omschreven.

Update 24/09. Minister Ducarme overweegt om de varkens in de bufferzone te laten ruimen. Het gaat om 4150 varkens in totaal, verspreid over 58 bedrijven.

Update 21/09. Vandaag werden 3 nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bevestigd door het FAVV. Deze nieuwe gevallen brengt het aantal besmette (en dood teruggevonden) everzwijnen op 9 sinds 13 september. Wat bemoedigend is, is dat de nieuwe gevallen ook in de buurt zijn gevonden van de vorige besmettingen. Er zijn verder in de bufferzone dode varkens gevonden, maar deze waren niet besmet door de Afrikaanse varkenspest. Dat wijst er op dat het virus wellicht in een beperkt gebied rondloopt.

Boerenbond was vandaag aanwezig op de 'taskforce export'. Op het overleg werd duidelijk dat de OIE-status vrij van Afrikaanse varkenspest voor wilde dieren pas na 12 maanden, na de laatste besmetting kan herwonnen worden. Voor wat de status van gedomesticeerde varkens betreft, is dat 3 maanden. Dat wil niet zeggen dat de exportbestemmingen dan terug open zijn. Er zijn landen die eisen dat er voor een langere periode geen besmetting meer mag zijn. Er zijn op dit moment 13 exportbestemmingen buiten de EU die geen varkensvlees meer willen importeren uit de Europese Unie. Het gaat niet enkel over varkensvlees, maar ook over het zogenaamde vierde kwartier dat nu nog moeilijker kan worden vermarkt.

Update 20/09. Een everzwijn dat op 16 september gevonden werd in de buurt van Etalle is positief getest op Afrikaanse varkenspest. Dat werd bekendgemaakt door het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin. Het dier werd gevonden niet ver van waar de vijf andere positieve gevallen werden gedetecteerd.

De stalen van acht andere everzwijnen in de beveiligde zone werden negatief bevonden. De gevallen in het arboretum de Virton, in Bellefontaine, de abdij van Orval, in Limes en in Ethe waren dus geen drager van het virus. Twee stalen zijn nog in tegenexpertise en vijf karkassen worden nog geanalyseerd.

Update 15/09. Het referentielaboratorium meldde opnieuw drie besmettingen. Het gaat om 3 kadavers, die enkele dagen geleden werden aangetroffen in de nabijheid van de eerdere besmettingen. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 5 te staan.

Update 13/09. Het FAVV meldde dat het referentielaboratorium van Sciensano Afrikaanse varkenspest heeft bevestigd bij twee everzwijnen die werden gevonden in de gemeente Etalle, in de provincie Luxemburg, bij Aarlen.

In dit onderwerp bundelen we de informatie rond deze crisis.

>> Raadpleeg de website van het FAVV voor de meest recente info

In onderstaande video legt EFSA bevattelijk uit wat Afrikaanse varkenspest is en welke voorzorgen je kan nemen.