Menu

Alles over de Afrikaanse varkenspest

Terug naar Onderwerpen
In dit onderwerp bundelen we alle informatie over de Afrikaanse varkenspest in België.
Laatst aangepast: 
4 oktober 2019
Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling Studiedienst Boerenbond

Update 4/10. Als gevolg van de Afrikaanse varkenspest gaan de bossen in en rond Etalle in de provincie Luxemburg vanaf vandaag, 4 oktober, weer dicht voor wandelaars en fietsers. Dat heeft de Waalse minister van Leefmilieu en Natuur Céline Tellier bekendgemaakt.

Update 15/05. Stand van zaken. Het Afrikaansevarkenspestvirus blijft nog steeds actief in de afgebakende gebieden. Tot op heden zijn er 2602 gedode of gestorven everzwijnen bemonsterd en geanalyseerd. Daarvan werden er 797 positief bevonden op Afrikaanse varkenspest. De laatste weken worden minder besmette everzwijnen gevonden, maar dat wil niet zeggen dat het verspreidingsrisico nu kleiner is geworden. Sinds begin mei zijn drie gevallen bevestigd en deze zijn gevonden in het bovenste deel van de voor het publiek verboden zone.

Hieronder het kaartje met de gebieden die afgesloten blijven voor het publiek (roze gekleurd). Dat is het deel waar momenteel nog besmette everzwijnen worden gevonden. De rest van de bufferzone wordt dus opengesteld.

Update 11/04. Extra maatregelen voor opengestelde bossen. Sinds vorige zaterdag heeft minister Collin een gedeelte van de bosgebieden die gelegen zijn binnen de afgebakende zone in de provincie Luxemburg weer opengesteld voor het publiek. Een onverantwoorde en onbegrijpelijke beslissing, gezien het hoge besmettingsrisico voor de Afrikaanse varkenspest. Dit gebeurde ondanks het luide protest van Boerenbond, ministers Van den Heuvel en Ducarme en andere stakeholders. Tegelijkertijd wijst minister Collin op het feit dat de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest een zeer ernstige crisissituatie is die een kordate aanpak vereist. Om verdere besmetting in te dijken, werden zones afgebakend waar geen wandelaars, fietsers, jagers of houthakkers zijn toegelaten.  

Aangezien niet alle maatregelen voorgesteld door het wetenschappelijk advies van het FAVV in het besluit zijn opgenomen, hebben we per brief aan minister Collin gevraagd om het besluit aan te passen en geëist dat er garanties komen én extra middelen worden inzet om de flankerende maatregelen uit dit wetenschappelijk advies effectief ook af te dwingen. We vragen dan ook naar extra sensibiliseringsacties voor het publiek waarbij ook de lokale ondernemers worden ingeschakeld en extra handhaving en sluitende controles op het naleven van de uitgevaardigde flankerende maatregelen.

Minister Collin neemt onze vraag naar sensibilisering blijkbaar toch op. In Metro, de gratis krant die verdeeld wordt onder de treinreizigers is een paginagrote advertentie opgenomen met uitleg over de varkenspest en de voorzorgen die men moet nemen als men in de opengestelde bossen gaat wandelen. Hopelijk zal hij ook ter plaatse, in de opengestelde bossen, investeren in controle op de maatregelen.

Voor wat onze varkenssector betreft, moet de hele varkenskolom de bioveiligheidsmaatregelen strikt toepassen om de insleep in de sector te voorkomen. Extra aandacht wordt gevraagd voor transporten en personen die in de afgebakende gebieden zijn geweest. Er is een verbod van 72 uur vooraleer zij een varkensbedrijf buiten de zones mogen komen.

Update 05/04.  Gedeelte van bossen in afgebakend gebied toch open voor publiek. Minister Collin heeft gisteravond een ministerieel besluit ondertekend dat 16.000 ha van de bosgebieden binnen de afgebakende zone in de provincie Luxemburg vanaf 6 april opnieuw openstelt voor toeristen. In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. Minister Collin heeft Vlaams minister Koen Van den Heuvel hierover geïnformeerd. In zijn persbericht reageert minister Van den Heuvel als volgt: “Dit is onbegrijpelijk. De flankerende maatregelen – zoals het informeren van toeristen over het verbod om van de wandelpaden af te wijken en meer controles op de naleving – zijn geen garantie dat het virus niet verder verspreid zal worden.” 

Ondanks het hevige protest van Boerenbond, de andere stakeholders en de ministers Van den Heuvel en Ducarme volhardt Waals minister René Collin dus in zijn beslissing om de bosgebieden open te stellen. Hij heeft zijn plan wat wel bijgestuurd, waardoor alleen bosgebieden waar recentelijk geen besmette dieren meer aangetroffen werden toegankelijk worden. De bossen van Rulles, Neufchâteau, Meix-devant-Virton en du Grand Bois blijven gesloten. Wandelaars en mountainbikers krijgen de raad om voldoende voorzorgen te nemen, zoals hun kledij en materieel ontsmetten indien ze een verdacht dier gezien hebben. Ze mogen niets plukken of meenemen, geen afval achterlaten en tot 72 uur na een boswandeling geen boerderijen bezoeken. Anderzijds wijst minister Collin tegelijk op het feit dat de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest een zeer ernstige crisissituatie is, die een kordate aanpak vraagt. Om verdere besmetting in te dijken werden zones afgebakend waar geen wandelaars, fietsers, jagers of houthakkers toegelaten worden.  

Minister Van den Heuvel heeft er gisteren nog op aangedrongen bij zijn Waalse collega om de varkenssector niet aan nog meer risico’s bloot te stellen. Hij pleitte ervoor om het heropenen van de bosgebieden uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over het advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. De minister belooft om de situatie nauwgezet verder op te volgen en bijkomende maatregelen te eisen indien nodig.

De sectorvakgroep Varkens, die gisteren bijeenkwam, vindt het ook totaal onbegrijpelijk dat minister Collin zulke onverantwoorde risico's neemt, ondanks de uitdrukkelijke vraag van Boerenbond, de Vlaamse en federale ministers van Landbouw en de stakeholders. De toeristische sector lijdt weliswaar ook zwaar onder de Afrikaanse varkenspest, maar het opnieuw openstellen van bepaalde bosgebieden in Wallonië kan het virus verder verspreiden en dat moet absoluut vermeden worden. De gevolgen zijn immers niet te overzien wanneer het virus overslaat naar de professionele varkenshouderij. Hopelijk zal het gezond verstand zegevieren, maar de verwachting is dat de minister niet op zijn schreden zal terugkeren. De sectorvakgroep dringt er dan ook op aan dat er maximaal middelen ingezet worden om de Afrikaanse varkenspest te bestrijden.

Update 26/3. Nu het toeristisch seizoen en de verkiezingen voor de deur staan, heeft Waals minister Collin beslist om de bossen in de afgebakende gebieden terug openstellen voor wandelaars. De vooropgestelde datum is 6 april, net voor het paasverlof er aankomt. Het is begrijpelijk dat de druk vanuit de horeca groot is, maar vanuit bestrijdingsoogpunt is dit een totaal onverantwoorde maatregel. De vraag is hoe men aan verdere bestrijding kan doen, terwijl de toeristen toegelaten zijn in deze bossen. Bovendien is het gevaar groot dat het virus door de wandelaars zal meegenomen worden naar andere gebieden. Het virus is nog zeer aanwezig in het gebied en er worden nog alle dagen besmette everzwijnen gevonden. Vorige week werden er 24 geteld en daarmee staat de teller momenteel op 708. Onze voorzitter heeft afgelopen weekend haar bezorgdheid geuit naar Minister Van den Heuvel en Borsus en hen gevraagd om bij Waals minister Collin aan te dringen om de beslissing te herbekijken.

Update 26/3. China is harder getroffen door de Afrikaanse varkenspest dan dat de Chinese overheid wil toegeven. Er is in China een 120-tal uitbraken gemeld bij de OIE en de overheden daar melden dat ze de ziekte onder controle hebben. Experten geven aan dat het aantal uitraken veel hoger ligt en dat het bij de bestrijding toch wel mis loopt. Veel uitbraken, ook op grote bedrijven, worden niet gemeld en er worden dan ook veel varkens naar de slacht gebracht die besmet zijn met het virus. Dat is het ideale recept om de ziekte verder uit te dragen. Ondertussen is het virus in geheel China verspreid en zijn er ook besmettingen in Vietnam. Door de Afrikaanse varkenspest daalde de varkensstapel sinds augustus vorig jaar met naar schatting 15%. De verwachting is dat dit zich verder zal doorzetten.

Dat betekent dat China met een ernstig tekort aan varkensvlees kampt. De varkensprijs in China loopt momenteel fors op en daardoor wordt momenteel ook wel meer pluimveevlees gegeten. De verwachting is dat China fors meer varkensvlees zal moeten importeren. Vanuit Europa en de VS kijkt men vol verwachting naar de Chinese varkensvraag. De noteringen op de Amerikaanse termijnmarkten zijn de voorbije weken sterk gestegen. Ook de fysieke varkensprijzen zitten er in de lift. Ondanks de importheffing van 25% die de VS als gevolg van de handelsoorlog moet ophoesten, verwachten de Amerikanen dat ze meer varkensvlees naar China zullen kunnen brengen. Als gevolg van de handelsoorlog heeft de VS vorig jaar 350.000 ton minder kunnen exporteren naar China en dat heeft zich laten voelen. Ook bij ons staan de markten meer en meer in het teken van de Chinese markt. De opleving van de varkensprijzen bij ons wordt, naast een krappe aanbodmarkt, versterkt door de gestegen vraag vanuit China.

Update 19/3. Afgebakende zones verder uitgebreid. De Afrikaanse varkenspest blijft erg actief in de afgebakende gebieden. Het aantal positieve gevallen blijft er verder oplopen, wat er op wijst dat de situatie daar zeker nog niet onder controle is. Tot op heden zijn er reeds 684 everzwijnen en kadavers van everzwijnen positief bevonden en ondanks het hekwerk dat er is geplaatst, blijkt nu ook weer dat het virus moeilijk is in te dijken. Vorige week zijn er ter hoogte van de dorpen Les Fossés (Léglise) en Rossignol (Tintigny) enkele besmette everzwijnen gevonden in de zone I (bufferzone), net buiten het noordelijke deel van de besmette zone II. Als gevolg hiervan wordt de zonering, in samenspraak met het Waals gewest en de Europese Commissie, als volgt aangepast:

  • een deel van de zone I noord (bufferzone) zal worden omgezet in zone II (besmet gebied);
  • de bestaande zone I noord zal ter hoogte van de aangepaste zone II noordwestwaarts uitgebreid worden.

De nieuwe zonering zal eind deze week geformaliseerd worden, ter gelegenheid van het volgende Europese Permanent Comité (PAFF).  De werkzaamheden om de nieuwe zone II met hekken te omringen zijn ondertussen al begonnen en zullen op zeer korte termijn afgerond worden.

De gearceerde blauwe gebied is als nieuwe beschermingszone (zone I) en het roze gearceerde gebied als nieuwe besmette zone II toegevoegd aan de afgebakende gebieden.

Update 25/2. Op vraag van Boerenbond kwam vorige week de taskforce Afrikaanse varkenspest bijeen.

Update 18/2. Aanpassing afgebakende gebieden. Afgelopen zaterdag werd bevestigd dat het everzwijn dat op 14 februari dood aangetroffen werd in het noorden van de huidige zone 1 (verhoogde waakzaamheidszone van het Waals gewest), tussen de dorpen Mellier en Les Fossés, besmet was met Afrikaanse varkenspest.

Belangrijk is dat in de betrokken zone rond Mellier en Les Fossés de populatie everzwijnen al significant gereduceerd werd door de intensieve jacht die daar sinds november 2018 heeft plaatsgevonden. Tot nu toe heeft men geen andere dode besmette everzwijnen gevonden in de omgeving. De zoektocht wordt verder gezet.

Door de ontdekking van het virus in de huidige zone 1 worden de bufferzone, de observatiezone en de bewakingszone uitgebreid (zie kaartje) en wordt er ook nieuwe hekken geplaatst. Ondertussen zijn de werkzaamheden om rond de betrokken zone hekken te plaatsen bezig. Ze worden met hoogdringendheid uitgevoerd.

Ook de Europese zones 1 (Europese bufferzone) en 2 (besmette zone) moeten nu worden aangepast. Het FAVV en het Waals gewest zullen begin deze week nog een voorstel doen aan de Europese Commissie. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de varkenshouderij. Het FAVV herinnert er alle varkenshouders aan om alle bioveiligheidsmaatregelen en andere beheersmaatregelen strikt toe te passen om de introductie van de ziekte in de bedrijven te vermijden. 

Update 17/2. Nieuw geval Afrikaanse varkenspest in bewakingszone. Op 17 februari werd een besmet kadaver t van een everzwijn ontdekt in de bewakingszone. De voorbije maand was er een positiever gevoel ontstaan over de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest aangezien het virus binnen de bufferzone geconcentreerd bleef en de Waalse overheid begonnen was met het everzwijnvrij maken van het oostelijke deel van de bufferzone. Ondertussen staat de teller, sinds de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest reeds op 494 gevallen. 

Na de ontdekking van een nieuw geval van Afrikaanse varkenspest bij een everzwijn dat dood teruggevonden is in de bewakingszone, is de Waalse overheid overgegaan tot de uitbreiding van de drie beschermingszones. Dat meldt de Waalse minister van Natuur en Bos René Collin.

Collin heeft zaterdagnamiddag spoedoverleg gepleegd in Gembloux, onder meer met vertegenwoordigers van het kabinet van federaal minister van Landbouw Denis Ducarme.

"Door de ontdekking worden de bufferzone, de observatiezone en de bewakingszone uitgebreid", aldus Collin. Concreet wordt de bufferzone naar het noorden uitgebreid met 2900 ha, de observatiezone wordt uitgebreid ten oosten en westen van de bufferzone.

Update 13/1. Versoepeling verzamelverbod voor varkens. Het Afrikaanse varkenspestvirus circuleert momenteel nog steeds bij everzwijnen in het zuiden van de provincie Luxemburg. Door de strenge maatregelen genomen door het Waals gewest is de situatie momenteel enigszins gestabiliseerd. Het FAVV laat weten dat de maatregelen bij gedomesticeerde varkens, die in september na de introductie van het virus bij everzwijnen in de gemeente Etalle genomen werden, daardoor lichtjes worden versoepeld. Tot nu toe werd bij 439 wilde everzwijnen het virus aangetoond.

Vanaf donderdag 14 februari is het laden van varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig voor vervoer naar het slachthuis weer toegelaten. Uiteraard moeten hierbij de nodige bioveiligheidsmaatregelen blijvend in acht genomen worden. Voor de rest worden de maatregelen niet gewijzigd en blijft het verzamelen van varkens voor andere activiteiten, dus ook het gebruik van verzamelcentra, verboden. 

Het FAVV herinnert van zijn kant aan de bioveiligheidsmaatregelen die op het hele grondgebied van toepassing zijn.

Het FAVV herinnert eraan dat het risico verspreiding of introductie van het virus elders in het land nog steeds reëel is. Bewust omgaan met bioveiligheid is dan ook een must voor elke varkenshouder. Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen we het virus buiten de sector houden.

Update 8/1. Versoepeling één-opééntransportregeling eindelijk een feit. Sinds de Afrikaanse varkenspest op 13 september ontdekt is bij everzwijnen in Etalle, gelden er voor de professionele varkenshouderij strikte maatregelen binnen en buiten de afgebakende zones. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het virus niet kan overslaan naar de varkensbedrijven.

Het verbod op verzamelen van varkens, inbegrepen het verzamelen van varkens van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig is zeer ingrijpend voor de varkenssector. De varkens mogen dus enkel geladen worden in een leeg voertuig en moeten rechtstreeks vanaf het varkensbedrijf naar hun bestemming worden afgevoerd. De verplichte één-op-ééntransporten zorgden de afgelopen maanden voor veel praktische problemen voor de afvoer van kleinere groepen zeugen, biggen en vleesvarkens. Daarenboven leidt dit tot extra kosten voor de varkenshouders en transporteurs. 

De één-op-éénvervoersbeperking is dus zeer strikt en was in de beginperiode van de crisis zeker op zijn plaats. Nadat de afgebakende zones bij Europa aangemeld waren en de toestand enigszins was gestabiliseerd werd de vraag gesteld aan het FAVV en minister Ducarme om de vervoersregeling te versoepelen. Uiteindelijk ging de minister akkoord om de vervoersbeperkingen gedeeltelijk op te heffen. Er werd een ministerieel besluit opgemaakt dat het laden van varkens en zeugen op verschillende bedrijven voor afvoer naar het slachthuis terug mogelijk maakt. Het transport naar een ander varkensbedrijf blijft dus onderworpen aan de strike één-op-éénrelatie.

Op een overleg van Boerenbond met minister Ducarme deze morgen heeft de minister toegezegd om het besluit vandaag te tekenen. Ondertussen is dit ook gebeurd. Vanaf 11 februari mogen de zeugen en de vleesvarkens van verschillende herkomsten geladen worden op eenzelfde voertuig voor vervoer naar het slachthuis.

Het was lang wachten op het besluit, maar dit is toch wel goed nieuws voor de varkenssector, die gebukt loopt onder de crisis.

Behalve de versoepeling van de één-op-ééntransportregeling zijn er tijdens het overleg dat Boerenbond had met minister Ducarme nog andere afspraken gemaakt.

  • Er zal bij Waals minister Collin aangedrongen worden om de druk op te voeren om de verwijdering van de everzwijnen in de afgebakende gebieden versneld door te voeren.
  • Minister Ducarme zal de crisis in de Belgische varkenssector op de Europese agenda zetten en aandringen op de erkenning ervan als sector in crisis, waardoor de Europese ondersteuning mogelijk wordt. Er wordt daarvoor contact opgenomen met de Europese commissarissen Hogan en Andriukaitis.
  • Ons voorstel om een coördinator voor export aan te stellen die de inspanningen voor de export zal coördineren en voor een betere communicatie moet zorgen wordt positief onthaald. Daarbij werd ook ingegaan op onze vraag om de inspanningen te verhogen om de regionalisering erkend te krijgen in derde landen en te voorzien in een betere afstemming en coördinatie tussen buitenlandse zaken en het FAVV. De nodige afspraken worden begin volgende week gemaakt.
  • De vraag voor de erkenning van de varkenssector in crisis op federaal niveau, waarbij er een vermindering van de sociale bijdragen, via de verlaging van het bijdrageplafond, met behoud van rechten is, wordt ingewilligd en verder uitgewerkt.

Met deze punten wordt tegemoetgekomen aan de vragen om prioriteit te geven aan de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest en het leegmaken van de afgebakende zones en het verhogen van de liquiditeit op de varkensbedrijven.

Update 16/1. Sinds 13 september 2018 werden bij 299 everzwijnen aangetroffen in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg besmettingen ontdekt met Afrikaanse varkenspest. In totaal zijn er tot op heden 937 everzwijnen gevonden of afgeschoten in en rond de zones die werden afgebakend. Van die 937 zijn er 782 afkomstig uit de afgebakende zones, waaronder de 299 positief geteste dieren.

Update 12/1. De Waalse regering heeft beslist om de bufferzone en de bewakingszone tegen de Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg uit te breiden. De maatregelen komen er nadat dinsdag twee gevallen werden aangetroffen tussen Meix-devant-Virton en Sommethonne, meldde het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin op 11 januari.

Na de ontdekking van Afrikaanse varkenspest in september van vorig jaar werden verschillende zones afgebakend: een bufferzone, een bewakingszone en een zone met specifieke observatie. Het is de bufferzone (zone 2) die nu wordt uitgebreid met 3700 hectare in het gebied tussen de N88 (Limes-Gérouville) en de N871 (Virton-Rouvroy-Franse grens).

De maatregelen binnen deze zone blijven onveranderd: de jacht, het voederen, het verkeer en de uitbating van het bos zijn er verboden. Verder wordt er intensiever gezocht naar dode everzwijnen en is de bouw van een tweede omheiningsnetwerk van start gegaan.

De bewakingszone (zone 1) ten noorden van het besmettingsgebied, waarin nog geen enkel geval werd aangetroffen, wordt uitgebreid met 856 hectare bij de stad Florenville. In deze zone worden, net als in de versterkte observatiezone, alle everzwijnen gedood.

Update 9/1. Waals minister van Landbouw Collin meldt dat twee everzwijnen zijn gevonden buiten de besmette zone (zone 2) die met het Afrikaanse varkenspestvirus zijn besmet. De beide everzwijnen werden de voorbije dagen geschoten in de buurt van Meix-devant-Virton, in de smalle zone 1 in het zuidwesten van de afgebakende zone. Dit is op ongeveer 2 km van de Franse grens. Het gaat om everzwijnen die tijdens de jacht geschoten zijn, wat erop wijst dat de everzwijnen recent zijn besmet. Er wordt gehoopt dat het virus daar nog maar pas aanwezig is. Het Waalse gewest zal de komende dagen nagaan of er in de omgeving besmette dode dieren gevonden worden.

Het gevolg is dat dit deel van zone 1 in overleg met de Europese Commissie wordt omgevormd tot besmette zone (zone 2). De regionale zonering, bedoeld om de aanpak bij everzwijnen en activiteiten in de bossen te beheren, wordt eveneens in functie van deze vaststellingen aangepast. Er zal ook met de Fransen worden overlegd over de maatregelen en mogelijk zal er een deel van het buffergebied in Frankrijk worden afgebakend.

Het FAVV benadrukt dat er geen onmiddellijke gevolgen zijn voor wat de maatregelen in de varkenssector betreft. In de betrokken zones werden alle varkenshouderijen in september al leeggehaald.

Update 4/1. Wegens berichten in de Franse media heerst er zenuwachtigheid binnen de varkenssector in ons land. Navraag bij het FAVV leert dat alle tot nu toe gevonden positieve everzwijnen vallen binnen de afgebakende zone 2 en dus ook binnen de opgebouwde hekkens rond zone 2. Het is wel zo dat het virus binnen de zone 2 wat meer naar het zuiden opschuift, maar er zijn geen positieve dieren op minder dan 3 km van de Franse grens gevonden.

In de zone 1 zijn er de afgelopen weken veel jachtpartijen georganiseerd. Enkele dagen geleden was er een uitgebreide gecoördineerde jacht om een zo groot mogelijk effect te krijgen op het everzwijnbestand daar. De hoop is dat het virus binnen de afgebakende zone 2 blijft. Intussen wordt gepoogd om zone 1 zo everzwijnenarm als mogelijk te maken. Feit is wel dat het virus zich binnen deze zone 2 verder verspreidt. Tot op heden zijn er daar 245 besmette kadavers gemeld.  

Update 3/1. Afrikaanse varkenspest breidt verder uit in China. Grote delen van China, met inbegrip van varkensdense gebieden zijn ondertussen besmet met het virus en het ziet ernaar uit dat de Afrikaanse varkenspest steeds meer gevolgen heeft voor de bevoorrading van varkensvlees in eigen land.

Op 2 januari is er Afrikaanse varkenspest vastgesteld op een megabedrijf met 73.000 varkens in de provincie Heilongjiang. Het is de eerste keer dat er in China een bedrijf met zo een omvang is getroffen. In oktober van vorig jaar was er een bedrijf met 20.000 varkens getroffen.

Het bedrijf waar het virus nu is vastgesteld heeft een zeugenstapel van 15.000 dieren en 58.000 vleesvarkens. Er waren bij de bevestiging als haard ongeveer 4500 varkens met ziekteverschijnselen aanwezig. Alle varkens worden afgemaakt. Het betreft een bedrijf dat eigendom is van een Deens investeringsfonds en nog maar een jaar in productie. De hygiënevoorschriften voor het personeel en erfbetreders zijn er erg hoog. Het is dan ook opmerkelijk dat het virus daar is binnengekomen.

Sinds de eerste uitbraak in augustus zijn officieel ruim 100 professionele varkenshouderijen getroffen. Bij de hobbyhouderijen zou de ravage veel groter zijn. De verwachting is dan ook dat China daardoor meer varkensvlees zal moeten importeren. 

Update 17/12. Sinds het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest op 13 september 2018 zijn er in het totaal 639 karkassen van everzwijnen (binnen en buiten de afgebakende gebieden) getest op Afrikaanse varkenspest. In de besmette zone zijn er tot op heden 588 kadavers gevonden. Daarvan zijn er 231 kadavers positief bevonden op Afrikaanse varkenspest. Dat zijn er 26 meer dan een week geleden. De voorbije weken nam het aantal positieve gevallen af, maar het koudere weer zorgt ervoor dat er meer everzwijnen bezwijken. Gelukkig blijven de besmettingen beperkt tot de besmette zone.

Versoepeling één-opééntransportregeling in de maak. Aangezien de Afrikaanse varkenspest zich beperkt tot de kernzone (besmette zone) en de situatie dus stabiel is, hebben we bij de bevoegde minister er meermaals op aangedrongen om de verplichte één-op-ééntransportregeling te versoepelen. Ook de brief vanwege het Agrofront (Boerenbond, ABS en FWA), BFA en de transportfederaties (Febetra en TLV) bracht geen zoden aan de dijk. Het ministerieel besluit was voorbereid, maar minister Ducarme vindt de toestand blijkbaar nog niet veilig genoeg, gezien er nog steeds nieuwe besmette kadavers worden gevonden. Bovendien wilde hij ook de zekerheid dat Europa de maatregel genegen is.

Uiteindelijk is mnister Ducarme nu akkoord om de vervoersbeperkingen gedeeltelijk op te heffen. Er wordt nu een ministerieel besluit opgemaakt dat het laden van varkens en zeugen op verschillende bedrijven voor afvoer naar het slachthuis terug mogelijk maakt. Het transport naar een ander varkensbedrijf blijft dus onderworpen aan de strike één-op-éénrelatie.

Het besluit zal eind deze week klaar zijn en via een spoedprocedure worden behandeld. De verwachting is dat de publicatie en de inwerkingtreding half januari 2019 zal volgen.

Update 11/12. Sinds het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest op 13 september 2018 zijn er in het totaal 594 everzwijnen binnen en buiten de afgebakende gebieden onderzocht. 499 van de onderzochte kadavers zijn afkomstig uit het besmette gebied. 205 karkassen zijn positief bevonden voor Afrikaanse varkenspest. Het is goed nieuws dat alle besmette gevallen gelegen zijn in de kernzone. Bovendien neemt het aantal besmettingen blijkbaar ook af.

Intussen laat een versoepeling van de één-op-ééntransportregeling op zich wachten. De vraag ernaar werd al verschillende keren tevergeefs op tafel gelegd van de bevoegde minister. Het besluit daarvoor is klaar, maar de minister acht de toestand nog niet veilig genoeg om de maatregelen op te heffen.

Update 25/11. In samenspraak met Europa zijn de afgebakende gebieden voor de Afrikaanse varkenspest aangepast. Er werd een extra bewakingszone ingesteld, in het noorden van de bufferzone, waardoor de huidige bufferzone rondom de besmette zone nu volledig is omgeven door een bewakingszone.

De afgebakende gebieden zijn nu onderverdeeld in twee zones, zone 1 en zone2. Met deze aanpassing voldoet ons land volledig aan de Europese wetgeving in het kader van de zonering en de beschermingsmaatregelen tegen de Afrikaanse varkenspest, in functie van het geïdentificeerde risico. Zone 2 wordt beschouwd als een hoogrisicozone. Ze is opgedeeld in een kernzone, waar de besmette everzwijnen gevonden worden, en een bufferzone. Zone 1, waar het risico kleiner is, bestaat uit een versterkte observatiezone in het zuiden en een nieuwe bewakingszone in het noorden.

Binnen elke zone gelden specifieke maatregelen. In de kern- en bufferzone blijven de maatregelen zoals ze vandaag bekend zijn. Ook in de versterkte observatiezone blijven de maatregelen ongewijzigd. Doordat in deze 3 zones geen gedomesticeerde varkens meer aanwezig zijn, is er daar ook geen risico meer op insleep in de professionele sector. Er bevinden zich 16 varkenshouderijen in de nieuwe bewakingszone, waarbij een vleesvarkensbedrijf met meer dan 1000 varkens. Aangezien de situatie momenteel onder controle is, worden de gedomesticeerde varkens er niet preventief geruimd. Voor de varkens die er gehouden worden, is er wel een verbod op export naar andere lidstaten, behalve onder strikte voorwaarden. Voor (producten op basis van) varkensvlees van varkens uit deze zone zijn er geen specifieke wettelijke restricties voor het intracommunautair verkeer. Voor de exportmogelijkheden naar derde landen, buiten de EU, moet gekeken worden naar de voorwaarden die het betrokken land vastgelegd heeft.

Update 20/11. De sectorvakgroep Varkens heeft op 13 november een maatregelenpakket voor de sector uitgewerkt dat wordt voorgelegd aan de ketenpartners en de overheden.  De voorbije dagen werd een bezoek gebracht aan minister Schauvliege en Febev, de Federatie van het Belgische Vlees. De uitkomst van beide overleggen is zeer bemoedigend voor de varkenshouders. De komende dagen staan er nog bezoeken gepland aan de ketenpartners.

Update 1/11. Tönnies maakt sinds vorige week geen prijsverschil meer voor de varkens die het vanuit ons land haalt. Aangezien het aanbod aan varkens in Duitsland wat opdroogt is blijkt het slachterijconcern geïnteresseerd om meer levende varkens van bij ons aan te kopen. Een aantal varkenshouders zijn van plan om op het aanbod van Tönnies in te gaan, maar er zijn wel een paar hindernissen te nemen vooraleer de varkens op daadwerkelijk export kunnen gaan. Het kan wel enkele weken duren vooraleer het bedrijf hiervoor in orde is. De afgelopen dagen is druk overlegd om ervoor te zorgen dat de bedrijven snel in orde zijn met de voorschriften om levende varkens te exporteren naar Duitsland

Update 26/10. Woensdagavond 24 oktober vergaderden de landbouworganisaties, VPOV, de slachterijen en veevoederbedrijven over de economische gevolgen van de Afrikaanse varkenspest. De vergadering was samengeroepen door VPOV om na te gaan of er mechanismen gevonden kunnen worden om de verliezen te beperken en de markt te normaliseren. Er werden een aantal voorstellen geformuleerd, maar uit de discussie bleek dat iedereen zijn verlies becijfert en dat het niet eenvoudig is om de marktverstoring te pareren. Iedereen kijkt naar Europa en de vraag om tussen te komen in de economische schade ten gevolge van de marktontwrichting, is ook al formeel gesteld. De vergadering besefte echter dat dit in deze fase heel onwaarschijnlijk blijft.

Update 17/10. De federale regering heeft ongeveer 1 miljoen euro vrijgemaakt voor de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest. Het gaat over middelen die vanuit het Sanitair Fonds Varkens, dat door de varkenshouders bij elkaar is gebracht, worden gebruikt voor de vergoeding van de geruimde dieren en de operationele kosten voor de ruimingen. Europa heeft eerder al laten weten dat het zal instaan voor een cofinanciering van 50%.

Intussen worden er nog steeds nieuwe everzwijnen gevonden die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest. De gevonden besmette kadavers bevinden zich tot nu toe allemaal in de buurt van de andere gevallen. De teller staat momenteel op 96 besmette everzwijnen.

India heft embargo Belgisch varkensvlees op. Er kwam opnieuw goed nieuws van het exportfront. India heeft het embargo dat het had ingevoerd wegens de Afrikaanse varkenspest in ons land terug op. Vorige week ging Maleisië terug open voor ons varkensvlees en met India is daar nu een tweede exportbestemming bijgekomen. Het gaat vooralsnog niet over grote exportbestemmingen, maar het geeft aan dat de exportcel goed werk verricht. Hopelijk zullen er snel nog andere exportbestemmingen instemmen met het regionaliseringprincipe.

Afrikaanse varkenspest breidt uit in China. Het lijkt erop dat de Afrikaanse varkenspest in China zich steeds verder aan het uitbreiden is. De Chinese overheid heeft gemeld dat er nu een groot varkensbedrijf in de provincie Liaoning, ten noordoosten van de hoofdstad Peking besmet is met het virus. Er zijn op het bedrijf 20.000 varkens afgemaakt. Sinds eind vorige week is de Afrikaanse varkenspest ook opgedoken in de provincie Tianjin en daarmee zijn nu reeds 9 provincies getroffen. Officieuze bronnen geven aan dat China niet alle haarden meldt en dat de ziekte vermoedelijk al een groot aantal bedrijven heeft getroffen.

Update 11/10 (2). Het aantal gevallen van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in België blijft inmiddels oplopen. De teller van het aantal positieve gevallen staat tot nu toe op 75. De gevallen blijven gelukkig beperkt tot een cluster in de afgebakende bufferzone in de provincie Luxemburg. In het totaal zijn er 139 everzwijnenkadavers bemonsterd, waarvan 28 buiten de bufferzone. Van de 111 gevonden kadavers in de bufferzone zijn er in het totaal dus 75 besmet bevonden met het Afrikaanse varkenspestvirus. Er zouden naar schatting zo'n 4000 everzwijnen in de bufferzone leven.

Maleisië terug open voor Belgisch varkensvlees

De taskforce export werkt volop aan het heropenen van de exportbestemmingen. Daarbij wordt ingezet op het regionaliseringsprincipe en het feit dat de bufferzone is leeggehaald is daarbij een belangrijk gegeven. De voorbije dagen werd bekend dat, na druk diplomatiek overleg, Maleisië het regionaliseringsprincipe aanvaardt en zijn grenzen terug openstelt voor Belgisch varkensvlees. Maleisië is goed voor een jaarlijkse export van ongeveer 1500 ton aan varkensvlees. De hoop is dat nog andere exportlanden zullen volgen. Momenteel wordt ook overlegd met Zuid-Korea en de Filipijnen. Deze 2 landen samen waren vorig jaar goed voor een export van 15.000 ton varkensvlees.

Op het Europese vlak heeft het bezoek dat Boerenbond bracht aan Europees Commissaris Andriukaitis ertoe geleid dat Tsjechië afziet van de extra controles op Belgisch varkensvlees. Er is immers binnen de EU een afspraak dat vlees uit niet afgebakende gebieden vrij mag verhandelend worden.

Update 11/10 (1). Aangezien de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest voor grote en langdurige schade zorgt binnen de Belgische varkenssector, stellen de drie leden van het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) alsook de mengvoederfederatie BFA en FEBEV (de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels) zich burgerlijke partij in het dossier.

Update 4/10. Het voorbije weekend is gestart met het ruimen van de bufferzone. In deze zone zouden er geen gedomesticeerde varkens meer aanwezig mogen zijn.

Er zijn de afgelopen dagen ook negen nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen bevestigd. In het totaal zijn er nu, sinds het begin van het ontdekken van het eerste geval van Afrikaanse varkenspest op Belgisch grondgebied, 29 gevallen gemeld. Bijna alle besmette kadavers werden in de buurt van de vorige gevallen gevonden. Feit is wel dat er de laatste dagen meer positieve everzwijnen gevonden zijn en dat de besmette zone zich wat uitbreidt.

In het totaal werden momenteel 69 kadavers van dode wilde everzwijnen gevonden (binnen en buiten het buffergebied) en geanalyseerd op de aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest. Onderstaand kaartje van een paar dagen terug geeft dat goed aan. De groene driehoekjes zijn negatieve kadavers en de rode bolletjes de positieve kadavers.

Update 29/09. Sinds het begin van het ontdekken van het eerste geval van Afrikaanse varkenspest op het Belgische grondgebied zijn er ondertussen 20 gevallen gemeld. De voorbije dagen zijn er nog 5 besmette everzwijnen gevonden. Het is niet abnormaal dat er nog steeds nieuwe besmette everzwijnen worden gevonden. Hopelijk blijven deze allemaal gegroepeerd op een beperkte oppervlakte, zodat de 'pestzone' goed kan omschreven worden.

Update 26/09. Er zijn de voorbije twee dagen 6 nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bevestigd. Dat brengt het totale aantal op 15. De nieuwe gevallen bevinden zich en paar kilometer zuidwaarts, richting Virton. Er werd één besmet everzwijn gevonden op het militair domein. Het feit dat de besmette zone zich uitbreidt is geen goed nieuws, maar hopelijk kan de besmette zone binnen een paar weken toch worden omschreven.

Update 24/09. Minister Ducarme overweegt om de varkens in de bufferzone te laten ruimen. Het gaat om 4150 varkens in totaal, verspreid over 58 bedrijven.

Update 21/09. Vandaag werden 3 nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bevestigd door het FAVV. Deze nieuwe gevallen brengt het aantal besmette (en dood teruggevonden) everzwijnen op 9 sinds 13 september. Wat bemoedigend is, is dat de nieuwe gevallen ook in de buurt zijn gevonden van de vorige besmettingen. Er zijn verder in de bufferzone dode varkens gevonden, maar deze waren niet besmet door de Afrikaanse varkenspest. Dat wijst er op dat het virus wellicht in een beperkt gebied rondloopt.

Boerenbond was vandaag aanwezig op de 'taskforce export'. Op het overleg werd duidelijk dat de OIE-status vrij van Afrikaanse varkenspest voor wilde dieren pas na 12 maanden, na de laatste besmetting kan herwonnen worden. Voor wat de status van gedomesticeerde varkens betreft, is dat 3 maanden. Dat wil niet zeggen dat de exportbestemmingen dan terug open zijn. Er zijn landen die eisen dat er voor een langere periode geen besmetting meer mag zijn. Er zijn op dit moment 13 exportbestemmingen buiten de EU die geen varkensvlees meer willen importeren uit de Europese Unie. Het gaat niet enkel over varkensvlees, maar ook over het zogenaamde vierde kwartier dat nu nog moeilijker kan worden vermarkt.

Update 20/09. Een everzwijn dat op 16 september gevonden werd in de buurt van Etalle is positief getest op Afrikaanse varkenspest. Dat werd bekendgemaakt door het kabinet van Waals minister van Landbouw René Collin. Het dier werd gevonden niet ver van waar de vijf andere positieve gevallen werden gedetecteerd.

De stalen van acht andere everzwijnen in de beveiligde zone werden negatief bevonden. De gevallen in het arboretum de Virton, in Bellefontaine, de abdij van Orval, in Limes en in Ethe waren dus geen drager van het virus. Twee stalen zijn nog in tegenexpertise en vijf karkassen worden nog geanalyseerd.

Update 15/09. Het referentielaboratorium meldde opnieuw drie besmettingen. Het gaat om 3 kadavers, die enkele dagen geleden werden aangetroffen in de nabijheid van de eerdere besmettingen. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 5 te staan.

Update 13/09. Het FAVV meldde dat het referentielaboratorium van Sciensano Afrikaanse varkenspest heeft bevestigd bij twee everzwijnen die werden gevonden in de gemeente Etalle, in de provincie Luxemburg, bij Aarlen.

In dit onderwerp bundelen we de informatie rond deze crisis.

>> Raadpleeg de website van het FAVV voor de meest recente info

In onderstaande video legt EFSA bevattelijk uit wat Afrikaanse varkenspest is en welke voorzorgen je kan nemen.

 

Meer informatie