Op zoek naar werk

Heb jij interesse om te werken in de Vlaamse land- en tuinbouw? Kom er hier meer over te weten! Are you interested in working in the Flemish agri- and horticulture? Learn here more about it!

Jobinhoud

We geven jullie meer info over hoe het is om te werken in de Vlaamse land- en tuinbouw (voor verschillende teelten).  

We give you some more information about what it's like to work in the Flemish agri- and horticulture (for different cultivations).