dfd
26 feb

De markt: aardappelen

De voorbije weken gingen de aardappelprijzen verder omhoog.
dfd
26 feb

De markt: zuivel

De prijzen van de belangrijkste Belgische zuivelproducten zijn licht stijgend.
sdffsdg
Members only
23 feb

"Handelsakkoorden vormen een risico voor onze pluimveesector"

Vanuit Europa is er weinig of onvoldoende wil om de kippenvleesmarkt te beschermen.
jnnj
20 feb

De markt: pluimvee

De braadkippenprijzen gaan in stijgende lijn.
gfds
Members only
20 feb

“Heel veel dingen die goed gebeuren in de varkenssector”

Op het varkensseminarie tijdens de Agridagen werd vanuit een aantal insteken op een prikkelende manier naar de sector ge
melkvee seminarie
Members only
20 feb

Vers gras voeren interessant maar werk van elke dag

Elke dag vers gras voor de koeien is interessant, maar de extra arbeid valt niet te onderschatten.
Agridagen pluimvee
Members only
20 feb

Meerwaardekip komt met meer ‘maren’

Meerwaardekippen komen niet alleen met een meerprijs, maar ook met een aantal andere belangrijke aandachtspunten.
sdgf
Members only
19 feb

Organisatoren Agridagen kijken terug op geslaagde editie

Met 21 000 bezoekers gaat de editie 2024 als een topeditie in de boeken.
sdf
14 feb

De dubbele gelaagdheid van een varken

De engagementen van ons toekomsttraject worden concreter, maar tegelijk willen we het thema welzijn op de kaart zetten.
njnj
14 feb

Specifieke seizoenregeling voor de dierlijke sectoren?

We hebben een akkoord kunnen sluiten om de 100 halve dagen seizoenarbeid te verruimen tot alle dierlijke sectoren.