tytyt
06 jun

Het voorjaar van 2023: van te nat naar te droog

Ook 2023 lijkt weer een jaar van extremen te worden.
gh
06 jun

Gemiddelde nitraatresidu’s zitten nog niet op het gewenste niveau

Er blijft nog te veel nitraat achter. Maar de landbouw levert binnen de gewijzigde omstandigheden veel inspanningen.
Actie natuurherstelwet
01 jun

Europese boeren verwijzen natuurherstelwet terug naar tekentafel

Boerenbond en Copa-Cogeca hielden een actie voor het Europees Parlement om met een gezamenlijke en luide stem de ...
water
01 jun

Inrichtingswerken in de Maatjes

Eind 2021 werd de ecohydrologische studie i.f.v. de doelstellingen binnen het vogelrichtlijngebied BE2101437 afgerond.
boomkruin
01 jun

Kandidatuur Landschapspark Pajottenland niet ingediend

Bij gebrek aan een lokaal draagvlak werd beslist om de kandidatuur Boerenlandschap Pajottenland niet in te dienen.
vogels
01 jun

Compensatiesteun voor nestbescherming

Als landbouwer kan je via ANB een financiële compensatie kan krijgen voor de bescherming van broedvogels op je perceel.
Actie
31 mei

Boerenbond en Copa-Cogeca voeren actie tegen EU-natuurherstelwet

Boerenbond voerde samen met Copa-Cogeca, de Europese landbouworganisatie, actie.
Emelie_Laeremans
30 mei

“We steken onze nek uit voor groene energie”

Emelie Laeremans produceert CO2-vrij warm water.
ujuj
30 mei

Melden van watercaptatie uit waterlopen

Sinds vorig jaar moeten watercaptaties uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten online gemeld worden ...
dcdc
29 mei

Where do we fit in the picture?

The European Nature Restoration Law threatens to ensure that there is no more room for agriculture and horticulture.
gv
Members only
25 mei

Mineralisatie organische stof belangrijker bij klimaatwijziging

Stikstofmineralisatie is één van de belangrijkste aanvoerposten van stikstof tijdens het groeiseizoen.