dfsgfds
Members only
19 jun

Artificiële Intelligentie zal ook de veehouderij veranderen

Zonder enige twijfel zullen toepassingen van zelflerende technologie ook in de land- en tuinbouw hun toepassing vinden.
dfd
19 jun

Peulvrucht in de kijker bij proefveldbezoek hoeve Bottelare

Op 26 juni bezoek je de veldproeven van het LEGENDARY-project, dat succesindicatoren voor peulvruchtenteelt onderzoekt.
Waterpaspoort
18 jun

Melkveehouder krijgt eerste waterpaspoort

Met het ‘waterpaspoort’ krijgen landbouwbedrijven duidelijkheid over duurzame waterwinsten in hun bedrijf.
windbeurs
03 jun

Wat je écht moet weten voor je denkt aan een windturbine

Een aantal nieuwe spelers op de markt en een verdubbelde VLIF subsidie bieden mogelijkheden.
gbgb
31 mei

Administraties gaan flexibeler om met deadlines in regelgeving

De aanpassingen komen er op onze uitdrukkelijke vraag om rekening te houden met de slechte weersomstandigheden.
Luchtwasser emissiereductie
31 mei

Gratis individueel advies voor emissiereductie

Tot 23 juni kunnen varkens- en pluimveehouders gratis advies aanvragen omtrent emissiereductie op hun bedrijf.
Emissiearme vloer (eco-vloer)
31 mei

PAS-technieken melkvee in de praktijk

Op 21 juni bezoeken we een luchtwasser en emissiearme vloeren. Melkveehouders en constructeurs delen hun ervaringen.
jacob
30 mei

Donderdag 30 mei was de Internationale Aardappeldag

30 mei is de internationale aardappeldag, maar bij Jacob van den Borne is het elke dag internationale aardappeldag.
fvfv
30 mei

Inzameling medisch landbouwafval in de kustprovincie

Op 9 plekken kunnen veehouders op een reglementaire en betaalbare manier medisch landbouwafval afvoeren.
dfd
Members only
28 mei

Nat voorjaar vraagt ook van verwerkers de nodige flexibiliteit

Boeren zijn de eerste slachtoffers van natte veldomstandigheden. Ook verwerkers vragen we om flexibiliteit.
Emissiereductie pluimvee
27 mei

'Tour de Boer' voor pluimvee

Met het ECO Air Care systeem bezoeken we op 24 juni een techniek die emissies in de pluimveehouderij kan inperken.