Natuurherstelwet

Het voorstel van natuurherstelwet werd reeds in 2020 aangekondigd in de Europese biodiversiteitsstrategie als onderdeel van de Europese Green Deal. De noodzaak tot realisatie van een bindende natuurherstelwet wordt verantwoord vanuit het gegeven dat ondanks de Europese natuurdoelstellingen die er zijn, de lidstaten er niet in slagen om het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosystemen tegen te gaan. Het ontwerp van natuurherstelwet is voor Boerenbond om meerdere redenen onaanvaardbaar.
Wat houdt die precies in ?
Wat is de visie van Boerenbond?
tyty
Reageer op het voorstel van natuurherstelwet

Gezien de potentiële impact op onze land- en tuinbouwsector zal Boerenbond hier stevig op reageren. Vooral de impact van het nemen van bijkomende maatregelen buiten natura 2000 gebieden baart ons grote zorgen. Maar ook het herstel van de in landbouw gebruik zijnde gewezen veengebieden en het opleggen van een bijkomende Europese verplichting inzake biodiversiteit in het landbouwgebied, kunnen niet onderschat worden op de lange termijn.

Je kan ook zelf reageren! Klik op onderstaande link. Daar vind je een voorbeeldbrief en leggen we haarfijn uit welke procedure je moet volgen om je reactie bij Europa in te dienen.