Natuurherstelwet

Het voorstel van natuurherstelwet werd reeds in 2020 aangekondigd in de Europese biodiversiteitsstrategie als onderdeel van de Europese Green Deal. De noodzaak tot realisatie van een bindende natuurherstelwet wordt verantwoord vanuit het gegeven dat ondanks de Europese natuurdoelstellingen die er zijn, de lidstaten er niet in slagen om het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosystemen tegen te gaan. Het ontwerp van natuurherstelwet is voor Boerenbond om meerdere redenen onaanvaardbaar.
Boerenbond en Copa-Cogeca voeren actie tegen EU-natuurherstelwet

Past landbouw nog in het plaatje? Dat is het thema van de actie van Boerenbond en Copa-Cogeca op donderdag 1 juni in Brussel.

Op donderdag 1 juni zal Boerenbond samen met Copa-Cogeca, de Europese landbouworganisatie, een duidelijke boodschap meebrengen naar het Luxemburgplein in Brussel: de Europese natuurherstelwet dreigt ervoor te zorgen dat er geen ruimte meer is voor land- en tuinbouw in Europa.

 

sxsx

Met de natuurherstelwet die vandaag voorligt wil Europa de natuur en biodiversiteit in haar lidstaten verbeteren. Een mooi doel waar ook Boerenbond en Copa-Cogeca achter staan, alleen maken we ons grote zorgen over de impact die dit voorstel zal hebben op de beschikbaarheid van landbouwgrond en de vergunningverlening in Vlaanderen en de rest van Europa. Met deze actie roepen we beleidsmakers op om ervoor te zorgen dat de natuurherstelwet in haar huidige vorm niet goedgekeurd wordt op het Europese toneel.

Wat?

De natuurherstelwet is een voorstel van Europa en is de opvolger van de habitatrichtlijn. Hiermee wil men via bindende verordeningen alle lidstaten opleggen om aan natuurherstel te doen. Het voorstel van de Europese Commissie houdt in dat alle lidstaten tegen 2030 maatregelen moeten treffen om minstens 20% van de ecosystemen op te knappen.

Wanneer?

Het voorstel is recent afgewezen door de landbouwcommissie van het Europese Parlement, maar zowel het Parlement als de Europese Raad moeten nog een definitief standpunt innemen. Dit zou voor de zomer gebeuren.

Wat is het probleem?

Door bindende hersteldoelstellingen op te leggen voor alle ecosystemen kan er heel wat landbouwgrond verloren gaan, zeker gezien de Europese natuurdoelen gerealiseerd zullen moeten worden buiten de reeds bestaande natura 2000 gebieden. De uitbreiding van het verslechteringsverbod buiten de natura 2000 gebieden zet bovendien zowel bestaande als nieuwe vergunningen op de helling en drukt elke vorm van ondernemerschap de kop in. Bovendien zou de impact in Vlaanderen veel groter zijn dan in onze buurlanden, aangezien de druk op de open ruimte bij ons al veel groter is dan elders. 

Wat vragen we?

Een grondige socio-economische impactanalyse op Europees niveau ontbreekt vandaag en is een belangrijke voorwaarde om dit dossier goed te kunnen analyseren. Gezien de onduidelijkheid over de impact en de manier waarop deze natuurherstelwet ervoor kan zorgen dat er geen ruimte meer is voor land- en tuinbouw in het Europese plaatje, vragen Boerenbond en Copa-Cogeca onze beleidsmakers om deze natuurherstelwet niet goed te keuren en terug naar de tekentafel te sturen.

Wat houdt de natuurherstelwet in ?
Wat is de visie van Boerenbond?
tyty