Samen voor meer boerennatuur

Projectinfo

Programma

Demonstratieproject Departement L&V

Periode

01-01-2024 - 31-12-2025

Binnen dit project beogen we:

 

  • De kennis van landbouwers omtrent NPI’s en andere vergroeningsmaatregelen te vergroten door de opmaak van een subsidieoverzicht.
  • De biodiversiteit in agrarisch gebied te verhogen en de landbouwsector klimaatrobuuster te maken door de begeleiding van 100 landbouwers rond vergroeningsmaatregelen.
  • Het uittesten en toepassen van het systeem van groepsaanvragen in 3 pilootgebieden.
  • Het draagvlak voor het implementeren van vergroeningsmaatregelen vergroten bij de Vlaamse land- en tuinbouwers door het opzetten van communicatie- en sensibiliseringacties (vormingsmomenten, infofiches, demonstraties, artikels, sociale media, … - aantal gespecifieerd in Rubriek 13).
  • Het respect van de maatschappij ten aanzien van de inspanningen die land- en tuinbouwers leveren vergroten, bv. via communicatie-acties op sociale media (aantal gespecifieerd in Rubriek 13).

Dit zal gebeuren door:

  • opmaak subsidieoverzicht
  • loketfunctie
  • bedrijfsbegeleiding rond vergroeningsmaatregelen
  • groepsaanvragen in 3 pilootgebieden
  • gericht communicatie- en demonstratieacties