dfd

Nationale parken en landschapsparken

Tegen 31 mei moeten de kandidaten voor de erkenning van Nationaal Park en Landschapspark een operationeel plan en...

fvf

Wateroverlast 2023-2024

De watersnood van de voorbije dagen en weken zorgt in heel Vlaanderen voor heel wat problemen. In dit dossier bundelen...

watergebruik

Duurzaam watergebruik

Boeren en tuinders springen al jaren duurzaam om met water. Samen zoeken we naar oplossingen om de watervraag verder te...

dfd

Droogte

De hoge temperaturen zorgen voor heel wat problemen in de land- en tuinbouw. Niet alleen voor verschillende teelten...

Ring

Impact van herinrichting Brusselse ring op nabijgelegen landbouw

Een herinrichting van de ring rond Brussel (R0) dringt zich op.

Gooik

Ruilverkaveling Gooik

In 2008 werd de ruilverkaveling in Gooik opgestart, waarbij ook heel wat landbouwgronden betrokken zijn. Een overzicht...