KKL Kris

Kris Heirbaut

  • Woont in Temse (Oost-Vlaanderen)
  • Activiteit: Melkvee, algenkweek, hoevewinkel en agroforestry

 

Koolstoflandbouw op circulaire boerderij

Kris en Ginny uit Temse willen een toekomstbestendig landbouwbedrijf uitbaten met een beperkte milieu-impact. Carbon Farming of koolstoflandbouw maakt daar een essentieel onderdeel van uit.

Een deel van hun akkerland hebben ze omgezet in een permanente teelt van grasklaver met kruiden. De koeien worden acht uur per dag beweid. De geteelde grassen, klaver en kruiden voorzien de koeien van een rantsoen dat van nature uit uit voldoende eiwitten, mineralen en vitamines bestaat.

De mengteelten hebben geen sproeistoffen en geen kunstmest nodig. Op een ander perceel doen ze aan agroforestry. Over drie rijen verspreid capteren 175 bomen heel wat koolstof. Tussen de rijen staan er voedergewassen.

Jaarlijks compenseren ze op die manier 34 ton CO2. Ook de CO2 die vrijkomt bij de motor van de pocketvergister wordt opgevangen en aangewend als grondstof voor de algenproductie. Deze algen vormen een bron van voor de mens eetbare plantaardige eiwitten.

De pocketvergister beperkt de methaanuitstoot en levert groene stroom die gebruikt wordt voor de andere bedrijfsactiviteiten. Zo wordt de elektriciteit onder andere gebruikt voor de productie van hoeve-ijs die in de korte keten in de eigen hoevewinkel wordt verkocht.

 

logo kkl
logo kkl