KKL Mark

Karel D'Hooghe

  • Woont in Zele (Oost-Vlaanderen)
  • Heeft melkvee

Langleefbaarheid en vol voor eigen eiwit

Karel D’Hooghe uit het Oost-Vlaamse Zele streeft ernaar om in zijn bedrijfsvoering een evenwicht te vinden tussen economisch efficiënt produceren en aandacht voor omgeving en klimaat. Klimaatbewust produceren kan enkel maar als je je bedrijf langs de meetlat durft te leggen.

Dat Karel daar niet van bang van is, bewees hij onder andere als pionier in het Klimrek-project, waarbij de klimaatimpact van zijn bedrijf nauwgezet in beeld werd gebracht. Via het HappyCliMi-project ging hij verder mee op zoek naar hoe nevenstromen uit de voedingsindustrie de klimaatuitstoot verder kunnen helpen verminderen.

Karels doel is om zo weinig mogelijk eiwit aan te kopen. Het volledige areaal werd daarom omgezet in blijvend grasland met beweiding. Dit had een opmerkelijke stijging in het koolstofgehalte van de percelen als gevolg. De koeien krijgen 3-NOP in hun rantsoen, wat de methaanuitstoot rechtstreeks vermindert.

Door in de nieuwe stal te kiezen voor een volle vloer met gleuven is er minder methaanemissie uit de mestkelder én zal de pocketvergister die eraan komt meer groene energie uit de mest kunnen halen.

Verder zet hij in op langleefbaarheid bij de koeien, waardoor er minder jongvee moet aangehouden worden, wat ook de methaanuitstoot reduceert.

 

logo kkl
logo kkl