KKL Jos

Jos Depotter

  • Woont in Koksijde (West-Vlaanderen)
  • Activiteit: Akkerbouwbedrijf, beperkte stockage van granen voor derden

Alles voor een goede bodem

Akkerbouwers Jos Depotter en Els Beuselinck uit Koksijde werken dag in dag uit met de zware maar vruchtbare poldergrond uit de streek. Geen eenvoudige grond, maar Jos en Els doen er alles aan om de grond in optimale conditie te brengen en houden.

Daarmee wordt ook de koolstofopslag in de bodem maximaal vergroot. Zo startten ze al in 2007 met niet-kerende grondbewerking. Een ervaring die beviel, waardoor enkel jaren later de ploeg en de rotoreg verkocht konden worden. Het aantal grondbewerkingen blijft tot een minimum beperkt en Jos en Els kiezen voor een systeem van directe zaai.

Zo gebeurt het inzaaien van de groenbedekker gelijktijdig met het dorsen de granen. Het stro wordt verhakseld en blijft achter op het veld om bij te dragen aan de koolstofopbouw. Waar mogelijk wordt gekozen voor mechanische onkruidbestrijding, gebruik makend van onder andere wiedeg, triltand en schoffelmachine.

Bodemstructuur staat centraal. De bemesting gebeurt volledig met organische mest, die via sleeslangen op het land wordt gebruikt zonder de bodem te verdichten. Alle veldwerkzaamheden gebeuren via RTK-gps. De tractor beschikt over een bandendrukwisselsysteem. Een derde van de beteelde oppervlakte wordt uitgebaat in beheersovereenkomst met VLM (perceelsranden en faunavoedselgewas).

 

logo kkl
logo kkl