Ik moet personeel tewerkstellen

Als werkgever moet je altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes. Met dit onderwerp proberen we startende werkgevers op weg te zetten en de ervaren rotten verder te helpen.
Fruit sorteren

Bron afbeelding: https://www.nieuweoogst.nl/

Seizoensarbeiders op je bedrijf

In de tuinbouw zijn er naar schatting 40.000 à 45.000 seizoenarbeiders tewerkgesteld. Je spreekt van tewerkstelling van zodra er een arbeidsovereenkomst is tussen werknemer en werkgever.

Deze arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon - de werknemer - zich ertoe verbindt tegen een loon arbeid te verrichten voor een andere persoon - de werkgever - en dit werk onder zijn gezag uit te voeren.

We loodsen je door de administratie

Als je als bedrijf wil starten met het tewerkstellen van personeel komt hier heel wat administratie bij kijken. We loodsen je stap voor stap door de belangrijkste informatie.

Buitenlands personeel

Indien je wil werken met buitenlands personeel is het belangrijk om na te kijken of deze persoon het recht heeft om hier te verblijven en of hij het recht heeft om hier te werken.  Er zijn 3 mogelijke arbeidskaarten die recht geven op werken in België:

Arbeidskaarten

duur

werkgever

A

onbepaald

onbepaald

B

bepaald

bepaald

C

bepaald

onbepaald

 

Een arbeidskaart A is de meest vrije kaart en wordt niet vaak gegeven. Hierbij is de duur van de arbeidsvergunning onbeperkt en maakt het ook niet uit bij welke werkgever de werknemer gaat werken.

Een arbeidskaart B is de meest voorkomende kaart in de tuinbouw. De duur van de arbeid is hierin op voorhand vastgelegd en de werknemer kan maar bij 1 bepaalde werkgever werken.

Een arbeidskaart C wordt vaak gegeven aan buitenlandse studenten. Zij mogen bij meerdere werkgevers gaan werken maar dit is wel beperkt in de tijd.

Arbeiders uit EU-landen

Arbeid: Voor deze werknemers is geen arbeidskaart nodig

Verblijf: Het verblijf moet gemeld worden met identiteitskaart en bijlage 19 bis in de gemeente waar hij verblijft. De gemeente levert bijlage 3 ter (kort verblijf) of een elektronische E-kaart (lang verblijf). De gemeente levert ook een bis-nummer dat nodig is voor DIMONA.

Arbeiders uit niet-EU landen

De laatste jaren ervaart de Vlaamse tuinbouwsector steeds meer problemen bij het invullen van de arbeidsplaatsen tijdens de seizoenpieken. Ook leidinggevende profielen worden schaarser. Tot op heden konden we nog beroep doen op grote aantallen Polen, Roemen en Bulgaren. En hoewel we blij zijn dat deze landen steeds meer welvarend worden, heeft dit ook gevolgen voor ons. Zij vinden namelijk vlotter goedbetaald werk in hun eigen regio.

Langdurige vacatures

We richten onze blik noodgedwongen naar buiten de Europese grenzen, maar het Vlaamse aanwervingsbeleid uit deze landen is aan strikte regels gekoppeld. Zo moet het voor de overheid duidelijk zijn dat er vele vacatures langdurig blijven openstaan, en we noch in België noch binnen de Europese Unie voldoende mensen vinden.

Wat we van jullie verwachten? 
 • Meld je vacatures bij VDAB:
  Zij zullen niet alleen ondersteuning bieden in de zoektocht naar de juiste profielen. Ze zullen voortaan ook een heel concreet zicht krijgen op de tekorten in de sector. Alleen zo kunnen we bewijzen dat we het in de piekperiodes niet langer alleen redden.
   
 • Vraag arbeidsvergunning: 
  Wanneer een vacature 4 weken oningevuld blijft, is het mogelijk om bij de dienst immigratie van het departement WSE een arbeidsvergunning aan te vragen om mensen van buiten de EU (bijvoorbeeld in Oekraïne) aan te trekken.
   

Op deze pagina wordt toegelicht hoe u de volledige procedure dient te doorlopen. In overleg met de VDAB en het departement WSE gaat Boerenbond uit van een doorlooptijd van 65-70 kalenderdagen.

Maak er snel werk van!

 

 

 

Is het voor tijdelijk werklozen interessant om in tuinbouw te werken?

Tijdelijk werklozen uit andere sectoren kunnen werken in de land- en tuinbouw met behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering. Ook wie een leefloon ontvangt, kan met behoud van 100% van zijn uitkering, ingezet worden in het seizoen. Deze mogelijkheid loopt tot 31 maart 2021.

Is het wel interessant voor deze personen om in de land- of tuinbouw te werken?

Sommigen vrezen dat zij minder zullen verdienen dan voordien of dat alles zal wegbelast worden.

We geven in deze bijdrage 2 voorbeelden:

 • We vetrekken telkens van een werknemer die gehuwd is met twee kinderen.
 • Er zijn twee inkomens in het gezin.
 • De werknemer wordt tijdelijk werkloos in een andere onderneming en wil tijdelijk komen werken als seizoenwerknemer in de tuinbouw

 We kijken na wat de impact is op het netto-inkomen. In de voorbeelden gaan we ervan uit dat iemand voltijds komt werken. Dat kan ook voor enkele dagen per week.

Uurloon van 17 euro

De werknemer die bruto 17 euro/uur verdient in zijn normale job, heeft een bruto maandloon van 2805 euro. Dit betekent 1965,97 euro netto per maand. Wanneer hij tijdelijk werkloos wordt, valt hij terug op 70% van een geplafonneerd loon van 2754,88 euro. Er zijn per maand 26 daguitkeringen. Dit betekent een bruto uitkering werkloosheid van 1928,42 euro per maand. De RVA betaalt een supplement van 5,63 euro per dag: 146,38 euro. De totale uitkering, aangevuld met de aanvulling, bedraagt 2074,80 euro. Er is een bedrijfsvoorheffing van 26,75%. Er blijft dus netto 1520 euro over. Wanneer deze persoon ervoor opteert om te werken in de seizoenregeling behoudt hij 75% van de daguitkering werkloosheid en van de aanvulling. Dit betekent bruto 1556,11 euro en na aftrek van de bedrijfsvoorheffing van 26,75%: 1139,85 euro netto. Daarnaast ontvangt hij het uurloon van bijvoorbeeld de groente- of fruitteelt: 9,26 euro bruto. Dit is bruto 1527,90 euro. Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing van 11,11% betekent dit per maand 1358,15 euro. Op dit inkomen zal wellicht nog een deel belasting moeten worden betaald, bijvoorbeeld 14%: dit is 213,91 euro. Het nettoloon wordt dan: 1144,24 euro. Dit nettoloon opgeteld bij de uitkering werkloosheid van 1139,85 euro, betekent een totaal netto-inkomen van 2284,09 euro. In zijn job verdiende hij netto 1965,97 euro!

Uurloon van 13 euro

Een werknemer met een uurloon van 13 euro per uur heeft netto 1754,85 euro per maand. Wanneer die tijdelijk werkloos is en gaat werken in de fruit- of groenteteelt ontvangt hij ook het loon van de tuinbouw 9,26 euro/uur. We nemen hetzelfde nettoloon van 1358,15 euro met 10% extra belastingen. Dit wordt dan 1205,36 euro netto. Hij behoudt ook 75% van de uitkering werkloosheid en van de aanvulling. Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing van 26,75% is dit netto: 903,45 euro. Met zijn loon van tuinbouw daarbij is dit in totaal 2108,81 euro netto. Hij houdt dus ook meer over dan in zijn job.

 

Ziekteverzekering

Buitenlandse seizoenarbeiders kunnen tijdens hun verblijf in België aangesloten worden bij CM om recht op tegemoetkoming in dokterskosten, medicijnen … te kunnen krijgen.

Komen ze al langer dan 2 jaar naar België dan kan ook het Fonds Gezondheidszorgen Boerenbond interessant zijn voor jou!

 Lees meer

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is een soort basisdocument in de onderneming waarin de rechten en plichten van de werkgever en de werknemers worden opgenomen. In dit document moeten alle afspraken in verband met hoe men in de onderneming zal werken worden opgenomen (bv arbeidsduurregeling, wanneer en hoe verlof nemen…). 

Lees meer.

Samenwerking BB/KBC