Pieter
Adviseur plantaardige productie​
 • Europees, nationaal en regionaal tuinbouw- en akkerbouwbeleid​
  • Structuur en evolutie van vraag en aanbod​
  • Markt- en prijsbeleid (o.a. GMO groenten en fruit, exportbeleid, brancheorganisaties, producentenorganisaties…)​
  • Reglementair kader, fytosanitair beleid​
  • Bedrijfseconomie van de tuinbouw- en akkerbouwbedrijven​
  • Promotiebeleid​
  • Opvolging van lastenboeken​
  • Tewerkstelling ​
  • Secretaris van de Sectorvakgroepen Akkerbouw, Fruit en Groenten​

Je kan mij contacteren via: