papieren

Laat jouw stem horen voor administratieve vereenvoudiging

Voor het wegwerken van administratieve lasten – denk maar aan het kunstmestregister of allerhande aangiftes – wordt een taskforce opgericht op Vlaams en federaal niveau. Dat werd afgesproken in het maatregelenpakket met de Vlaamse regering en in het interfederaal overleg.

Jullie expertise en inzichten zijn hierbij zeer belangrijk. Het verminderen van de te hoge administratieve druk helpt onze land- en tuinbouwsector vooruit.

Jullie praktijkervaring en kennis van het veld kunnen helpen om administratieve lasten te verminderen, processen efficiënter te maken en de naleving van regelgeving te verbeteren.

Samen kunnen we innovatieve oplossingen bedenken die zowel de landbouwproductiviteit als de naleving van regels ten goede komen. Maar die vooral leiden tot een meer praktische en effectieve aanpak voor de vermindering van de administratieve lasten.

Zo is er meer tijd om te doen wat jullie het liefst doen: de planten en dieren verzorgen.

Laat je stem horen: heb je voorstel? Geef het door!

Doe mee en laat je stem horen voor administratieve vereenvoudiging in de landbouw!