Varkens
14 jan

Europees Parlement vraagt landbouwcommissaris om steunmaatregelen

Europees parlementslid Vandenkendelaere richt een brief aan Europees landbouwcommissaris Wojciechowski.
GLB
14 jan

GLB openbaar onderzoek, grote stap in opmaak Vlaams GLB

Op 14 januari ging het openbaar onderzoek over het Vlaams GLB van start.
cartoon_handel
11 jan

Wet op oneerlijke handelspraktijken is geen eindstation

Afgelopen 25 december werd hij geboren én van kracht: de Belgische wet op oneerlijke handelspraktijken.
Brexit Fruit
08 dec

Ambitieus maar realistisch GLB, aan Vlaanderen de invulling

We spraken met Hilde Vautmans (Open Vld) , plaatsvervangend lid van de commissie AGRI.
Europa
16 nov

Wat verwacht een Europees Parlementslid?

Hoe gaat het Europees Parlement tewerk?
Vlag Europa
04 okt

Europese instellingen en besluitvorming

Met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, opgericht in 1952, ging het Europese integratieproject van start.
Vlag Europa
01 okt

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is van groot belang voor land- en tuinbouw.
Vlag Europa
01 okt

De Europese biodiversiteitsstrategie 2030

Boerenbond is ook op Europees niveau heel actief. Ook dit dossier is voor land- en tuinbouw van groot belang.
Vlag Europa
01 okt

De Europese Green Deal: klimaatadaptatie

Ook op de landbouwsector zal klimaatverandering de nodige impact hebben. Aanpassingen zullen onvermijdelijk zijn.
Vlag Europa
01 okt

Actieplan biolandbouw

De opmaak van dit actieplan kadert onder de doelstellingen van de Boer tot Bord-strategie en de Europese Green Deal.
Londen
01 okt

Brexit-kruispunt voor land- en tuinbouwers

Om de gevolgen van en noden rond Brexit nog beter in kaart te brengen, hebben we een korte bevraging voorbereid.
Vlag Europa
01 okt

Europees meerjarig financieel kader 2021-2027

Op 17 december 2020 nam de Raad de verordening tot bepaling van het meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027 aan.