stikstof
15 feb

Volg onze infovergaderingen over het stikstofdecreet

Op 24 januari keurde het Vlaams parlement het Stikstofdecreet goed. We organiseren in heel Vlaanderen infovergaderingen.
hanne Leirs
15 feb

Online masterclass loodst je door het stikstofdecreet

Eind januari keurde het Vlaams Parlement het stikstofdecreet goed. Wat daarin staat, is een hele boterham.
njnj
Members only
20 feb

Wat zijn de maatregelen op Vlaams, federaal en Europees niveau?

Pas na de concrete uitwerking van de aangekondigde maatregelen zullen de boeren weer het verdiende respect krijgen.
melkvee seminarie
Members only
20 feb

Vers gras voeren interessant maar werk van elke dag

Elke dag vers gras voor de koeien is interessant, maar de extra arbeid valt niet te onderschatten.
cartoon
20 feb

Ook regels rond NER’s en bemestingstechnieken veranderen

Binnenkort krijgt zowat elke veehouderij in Vlaanderen een emissieplafond opgelegd en is een nieuw kader voor vergunning
sdgf
Members only
19 feb

Organisatoren Agridagen kijken terug op geslaagde editie

Met 21 000 bezoekers gaat de editie 2024 als een topeditie in de boeken.
jnjnjn
Members only
16 feb

Foute interpretaties over onderhandeld akkoord verduidelijkt

Over enkele concrete maatregelen uit het landbouwakkoord gaat foutieve informatie rond. We zetten de puntjes op de i.
hbhb
16 feb

Wat werd overeengekomen tussen regering en landbouworganisaties?

Het Vlaams pakket landbouwmaatregelen: de start naar een rechtszeker, duurzaam en toekomstgericht beleid.
ghgh
15 feb

Onvoldoende concrete engagementen, onderhandelingen gaan verder

De Vlaamse regering en de landbouworganisaties zijn zonder akkoord uit elkaar gegaan. Donderdag volgt nieuw overleg.