Menu

Zwerfvuil hoort niet thuis op het platteland

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Met Mooimakers, een initiatief dat OVAM, Fost Plus en VVSG in het voorjaar van 2017 lanceerden, wil Vlaanderen zwerfvuil en sluikstorten tegengaan. Burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en gemeenten worden opgeroepen tot actie om zo de straten, parken en buurten weer proper te maken én te houden. Dit jaar wordt de actie voortgezet.

 

Boerenbond en Landelijke Gilden gaan hier graag op in, want ook op het platteland ontsiert zwerfvuil bermen, akkers en weiden. Zwerfvuil op het platteland is niet enkel lelijk maar ook schadelijk voor mens, dier en milieu.  Bovendien staat het haaks op alle inspanningen die plattelandsbewoners en land- en tuinbouwers doen om het landschap te onderhouden en het Vlaams platteland aantrekkelijk te maken.   

5500 bordjes

In het voorjaar van 2017 plaatsten Boerenbond en Landelijke Gilden-afdelingen meer dan 5500 bermbordjes langs Vlaamse akker- en weideranden.  Daarop een foto van een landbouwer met een duidelijke oproep: ‘Ik hou het hier proper, jij toch ook?’.  Of een bordje met koeien met de sprekende slogan:  ‘Wij houden niet van blik en ander afval, hou jij het mee proper?’. Daarnaast zullen heel wat afdelingen van Landelijke Gilden plaatselijke opruimacties, lezingen en vormingen organiseren. En ook tijdens de recreatieve tochten van Landelijke Gilden wordt er gesensibiliseerd.  Deelnemers zullen alert gemaakt worden op de zwerfvuilproblematiek door hen een speciaal fietsafvalzakje mee te geven om het afval tijdens het fietsen correct op te bergen.

Plattelandsklassen ontwikkelde het educatief spel ‘Red de koe, gooi geen zwerfvuil meer in de wei’. Hiermee worden kinderen spelenderwijs aangeleerd wat zwerfvuil is en waarom het in de vuilbak hoort. Je kan het spel zowel thuis als in klasverband spelen. Het spel leert ons dat frisdrankblikjes heel langzaam afbreken en hier ongeveer 200 jaar voor nodig hebben, dat is even lang als de aluminiumlaag in brik. Een chipszakje doet er 75 à 85 jaar over, kauwgom 25 jaar en een plastic draagtas 10 à 20 jaar. Glas en de basisbestanddelen van piepschuim vergaan nooit. Het is een kleine greep van wat langs akkers en weiden gevonden wordt.

Met deze diverse initiatieven willen Boerenbond en Landelijke Gilden bijdragen aan het proper houden van het Vlaamse platteland.  Mooi voor het oog maar tegelijk ook goed voor het milieu én voor de dieren.

Tijdens een persconferentie, vorig jaar, plaatsten minister Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu, Natuur en Landbouw, en Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond & Landelijke Gilden; samen het eerste bermbordje. Ze deden dit op het melkveebedrijf van Dirk en Anita Decoster-Bayens, die samen met akkerbouwer Noël De Beuf  getuigden over de schade die zwerfvuil veroorzaakt bij hun dieren en gewassen. Schoolkinderen speelden  het spel ‘Red de koe’.

Lees ook het artikel 'Samen tegen zwerfvuil' uit Buiten, het ledenblad van Landelijke Gilden.

Kijk hier voor meer informatie over Mooimakers.

Downloads voor (sociale) media

Zwerfvuilactie in de media

Deel deze pagina: