Menu

Witloofresten ideaal voor meelwormenkweek

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Met het Platteland Plusproject ‘Witloofwortels: ook insecten lusten er wel pap van’ koppelden de Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent en de onderzoeksgroep Radius van Thomas More Kempen onderzoek naar witloof aan de interesse die insecten opwekken als alternatieve duurzame grondstof.

Jan Van Bavel

Jaarlijks wordt er in België ongeveer 40.500 ton witloof geproduceerd. Maar de teelt brengt ook 36.000 ton geforceerde witloofwortels en 10.200 ton oogst- en kuisafval met zich mee. De witloofwortels worden vooral gebruikt als veevoeder, waarvoor je een maximumvergoeding van 10 tot 15 euro per ton krijgt. Het oogst- en kuisafval kan worden ingewerkt op het land, vergist of gecomposteerd. Maar daar ontvang je geen vergoeding voor. Het onderzoeksproject toonde aan dat die reststromen gebruikt kunnen worden als voeder voor de kweek van meelwormen. De forceerruimtes en koelcellen op witloofbedrijven zijn een ideale kweekomgeving voor insecten.

Telers kunnen tijdens de zomermaanden, als de vraag naar witloof beperkt is, insecten kweken op een belangrijke reststroom. Zo kunnen ze hun leegstaande klimaatcellen optimaal benutten en/of wortels aanbieden aan insectenkwekers. Ze leveren zo niet alleen een bijdrage aan de circulaire economie, insecten kweken is ook potentieel financieel interessant. Via een pilootkweek in de klimaatcellen van de Nationale Proeftuin voor Witloof werd een testanalyse opgesteld waarmee de kosten en baten in beeld werden gebracht in een haalbaarheidsstudie. De analyse resulteerde in een rekentool in Excel, waarmee je zelf aan de slag kunt om je bedrijfsspecifieke situatie in beeld te brengen. Als praktische handleiding bij de meelwormenkweek werd ook een draaiboek met nuttige info ontwikkeld.

Het vervolgproject Introsect wil landbouwers individueel begeleiden bij het opstarten van een insectenkweek. Daarbij wordt naast meelwormen ook gefocust op zwarte soldatenvlieg, sprinkhanen en krekels. Met de informatie die verkregen wordt binnen het vierjarige project zal een beslissingstool (insectenbarometer) worden opgemaakt.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: