Menu

Voordeeltarief voor verplicht medisch onderzoek

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Houders van een rijbewijs C, D, CE en DE moeten om de vijf jaar een geneeskundig onderzoek ondergaan en geschikt bevonden worden. Deze termijn is voor iedereen gelijk, tenzij de geneesheer het anders bepaalt. Boerenbond maakte dit jaar een afspraak met Attentia en Securex om deze geneeskundige onderzoeken tegen voordeeltarief uit te voeren voor de leden. Op vertoon van je lidkaart krijg je het Boerenbondvoordeeltarief.
 

Medisch onderzoek bij Attentia

De onderhandelingen van Boerenbond met Attentia hebben geresulteerd in nieuwe prijzen voor de medische onderzoeken, die gelden tot 31 maart 2019. Voor een onderzoek met ogentest is het tarief bij Attentia 85 euro, voor een onderzoek zonder ogentest 65 euro. Een ogentest is niet nodig wanneer je zelf een attest van je oogarts kunt voorleggen dat geen 3 maanden oud is. De tarieven zijn vrij van btw. Je kunt voor dit onderzoek geen terugbetaling krijgen van je ziekenfonds.

Op locaties die in tabel 1 aangeduid zijn met ‘wachtlijst’, engageert Attentia zich ervoor het geneeskundig onderzoek uit te voeren binnen een termijn van 3 maanden na het aanvragen van een onderzoek. Op die locaties vullen ze vrijkomende plaatsen in volgens beschikbaarheid. Op enkele andere locaties kan je sneller terecht voor een medisch onderzoek. In Antwerpen kun je kiezen tussen de wachtlijst en een onderzoek in het weekend. Een onderzoek in het weekend kost wel 40 euro meer, dus 125 euro met ogentest en 105 euro zonder ogentest.

Om een afspraak te maken bel je voor alle locaties naar het centrale nummer 02 400 63 27. Daar heeft men zicht op alle vrije plaatsen. Brussel is een uitzondering. Voor een onderzoek daar bel je naar 02 738 75 38. Opteer je voor een locatie met een wachtlijst, moet je dus een onderzoek aanvragen drie maanden vóór je medisch attest vervalt!

Attentia is voor alle locaties (behalve Hasselt) overgeschakeld op betaling met Bancontact/Maestro. In Hasselt moet je dus vooraf het bedrag overschrijven en het bewijs van overschrijving meebrengen. Vermeld bij die overschrijving je naam en de datum van het onderzoek.

Medisch onderzoek bij Securex

Boerenbond heeft dit jaar ook met Securex onderhandeld over de prijs van een medisch onderzoek. Deze prijzen gelden tot 31 december 2019. Voor een onderzoek met ogentest is het tarief bij Securex 100 euro, voor een onderzoek zonder ogentest 67 euro. Een ogentest is niet nodig wanneer je zelf een attest van je oogarts kunt voorleggen dat geen 3 maanden oud is. De tarieven zijn vrij van btw. Je kunt voor dit onderzoek geen terugbetaling krijgen van je ziekenfonds.

Securex engageert om het geneeskundig onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren en heeft daarvoor heel wat beschikbare locaties. Op de locaties in tabel 2 vullen ze de vrije plaatsen in volgens beschikbaarheid. Daarnaast zijn er nog andere medische dispensaria en mobiele onderzoekslocaties, zoals de medische cars. Wannneer je contact opneemt, kijkt men in functie van de beschikbaarheid waar de beste combinatie gemaakt kan worden tussen een snel onderzoek en niet te ver rijden. Je maakt de afspraak via het telefoonnummer van de dichtstbije zetel van Securex. Bij het maken van de afspraak zal de medewerker van Securex meedelen of je op de onderzoekslocatie met bankcontact of cash moet betalen.

Werkwijze

Boerenbondleden die zich telefonisch inschrijven, vermelden in elk geval dat ze lid zijn van Boerenbond. Je meldt je op het afgesproken moment aan op de afgesproken locatie en vult daar een medische vragenlijst in. De dokter zal je onderzoeken en zo nodig voert hij een ogentest uit met een Ergovision. Na het onderzoek en als alles in orde is, krijg je een attest voor rijgeschiktheid. Met dit attest moet je je wenden tot de gemeente om je geschiktheid om te rijden op je rijbewijs te laten noteren.

Bij je betaling zal men je vragen om je lidkaart te tonen, als bewijs van je lidmaatschap. De namen en adressen van alle leden die gebruik maken van dit ledenvoordeel worden jaarlijks aan Boerenbond doorgegeven.

Tabel 1. Onderzoekslocaties Attentia

Zetel Adres Postcode Extra info
Ninove Kluisweg 13 (CLB-gebouw) 9400 Wachtlijst
Gent Sluisweg 1 9000 Onmiddellijk
Kortrijk Kasteelstraat 29 (3de verdieping, parlofoon Li-zijdeur) 8500 Wachtlijst
Roeselare Hoogleedsesteenweg 348 8800 Wachtlijst
Hasselt Stadsomvaart 7 3500 Wachtlijst + overschrijving
Antwerpen Oudaan 18 2000 Onmiddellijk weekend of wachtlijst
Brussel Keizer Karellaan 584 (gelijkvloerse verdieping) 1082 Onmiddellijk
Charleroi Boulevard Zoë Drion 27 6000 Wachtlijst
Luik Boulevard Emile de Laveleye 191 (1ste verdieping) 4020 Wachtlijst

(*) In de locaties met ‘Wachtlijst’ in de kolom ‘Extra info’ engageert Attentia zich ervoor dat het medisch onderzoek binnen de 3 maanden uitgevoerd wordt. Op andere locaties kan je sneller terecht.

Tabel 2. Onderzoekslocaties Securex

Zetel Adres Postnummer Telefoon
Aalst Capucienenlaan 93A 9300 053 73 18 61
Antwerpen Jan Van Gentstraat 1 bus 102 2000 03 201 36 59
Brugge Bevrijdingslaan 37 8000 050 45 67 37
Brussel Sint-Michielswarande 30 1040 02 729 93 18
Gent Verenigde Natieslaan 1 9000 09 235 64 44
Hasselt Prins Bisschopssingel 36 3500 011 29 12 40
Kortrijk Conservatoriumplein 21 8500 056 23 68 16

 

Deel deze pagina: