Menu

Vernietiging compensatiemechanisme zonnepanelen

Terug naar Actualiteit
Afgelopen donderdag vernietigde het Grondwettelijk Hof het ´compensatiemechanisme/principe van de terugdraaiende teller´ voor zonnepanelen.
Laatst aangepast: 
26 januari 2021

Diane Schoonhoven, Adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid, Studiedienst Boerenbond

Dit vernietigde ´compensatiemechanisme/principe van de terugdraaiende teller´ heeft betrekking op alle ´decentrale productie-installaties met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA´. Dit geldt dus zowel voor zonnepanelen <10 kVA als pocketvergisters (dikwijls 9,7 kW). De vernietiging van het ´compensatiemechanisme´ gaat per direct in, maar een bedrijf ondervindt hier maar de gevolgen van op het moment dat een bedrijf over een digitale meter beschikt.

Niet alleen het ´compensatiemechanisme/principe van de terugdraaiende teller´ werd vernietigd, ook het bijbehorende ´prosumententarief´. Dat betekent dat niet alleen het voordeel voor eigenaren van zonnepanelen wegvalt, maar ook een kostenpost (ongeveer €800/jaar). Voor bedrijven die al een hoog zelfverbruik van 60% of meer hebben (benutten van de geproduceerde zonne-energie op het moment van productie zelf) is er eigenlijk geen nadeel. Voor bedrijven met een laag zelfverbruik (met name melkveebedrijven die klassiek melken en groeten- en fruitbedrijven) gaat de terugverdientijd van de investering met een aantal jaren verlengd worden. Wel is het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om een teruglevercontract af te sluiten met een energieleverancier. Ook kunnen leden-Boerenbond contact opnemen met Innovatiesteunpunt van Boerenbond om te bekijken of het zelfverbruik op het bedrijf kan worden verhoogd door boilers, tijdschakelaars, etc. hierin te benutten.

Aangezien de politiek een compensatiemechanisme had uitgewerkt dat juridisch aanvechtbaar was, verwacht Boerenbond nu van de Vlaamse Regering een oplossing om ook landbouwbedrijven die nadeel hebben van het afschaffen ´compensatiemechanisme/principe van de terugdraaiende teller´ te compenseren. Deze oplossing moet ook van toepassing zijn voor pocketvergisters en niet alleen voor zonnepanelen (waar in de media het meest over wordt gesproken).

Het is momenteel nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken in hoeverre het nieuwe compensatiemechanisme dat de Vlaamse Overheid heeft aangekondigd aan onze vraag tegemoet komt´.

Aanvulling 26/01/2021
Intussen is er meer bekend over welke gevolgen dit precies heeft voor eigenaars van zonnepanelen. Wij rekenden enkele scenario's door. 

Meer informatie