Menu

Samen onderweg op het platteland

Terug naar Actualiteit
De tijd waarin de veldwegen enkel door landbouwers werden gebruikt, is voorbij. En gelukkig maar, want er is heel wat moois te zien en dat willen we delen met wandelaars, fietsers, ruiters, … Maar in bepaalde situaties kan er ergernis of onbegrip ontstaan. We geven enkele tips.

Nele Kempeneers

Niet enkel eisen recreanten hun plaats op, ook landbouwvoertuigen zijn met hun tijd meegegaan. Trekkers, werktuigen en zelfrijders worden niet enkel breder, ze rijden ook sneller dan pakweg 20 jaar geleden. De fysieke afstand tussen land- en tuinbouw en andere weggebruikers mag dan wel klein zijn als we elkaar moeten kruisen in het verkeer, gevoelsmatig staan consument en producent verder van elkaar af dan vroeger. Heel wat recreanten kennen de noden van de hedendaagse landbouw en zijn voertuigen niet meer en dat kan voor onbegrip zorgen. Omgekeerd is het voor bestuurders soms moeilijk om tijd en ruimte te geven aan personen die het platteland niet voor professionele maar recreatieve doeleinden gebruiken.

Smalle wegen

Het feit dat veldwegen vaak smal zijn er dus weinig ruimte is om uit te wijken, draagt soms bij aan gevaarlijke situaties. De landbouwer vindt dat de zwakke weggebruiker, aan de kant moet gaan, terwijl die soms de omgekeerde redenering maakt. Het wederzijdse onbegrip zou te wijten kunnen zijn aan het gebrek aan kennis over elkaars activiteiten. Heel wat fietsers kennen landbouwwerktuigen niet uit hun naaste omgeving en worden plots van erg dichtbij geconfronteerd met een snel en breed voertuig. Omgekeerd is het voor landbouwers soms moeilijk om geduldig om te gaan met zwakke weggebruikers die landbouwwegen recreatief gebruiken.

Rechten en plichten

Beide hebben echter rechten en plichten in het verkeer. De gebruikers mogen elkaar niet in gevaar brengen of hinderen. Gemotoriseerd verkeer, en in het bijzonder de landbouwvoertuigen, moet extra voorzichtig zijn ten aanzien van voetgangers, fietsers, niet-gemotoriseerde drie- en vierwielers, ruiters en gespannen. Voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speedpedelecs mogen er de volledige breedte van de weg gebruiken, maar mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

Enkele tips

Hoe pak je dat als landbouwer aan? Probeer eerst en vooral rustig te blijven en je niet nodeloos op te winden. Jij  bent inderdaad aan het werk, maar de andere weggebruiker wil zich net ontspannen. Probeer de situatie goed in te schatten, matig je snelheid en wijk uit indien dat kan. Kan dit niet, probeer dan rustig duidelijk te maken dat de zwakke weggebruiker voor zijn eigen veiligheid best kan uitwijken. Rij in elk geval trager of blijf desnoods even stilstaan. Vermijd bellen achter het stuur en gebruik een headset waardoor je zonder handen kan bellen. Oogcontact maken en een vriendelijk gebaar kunnen wonderen doen. En tot slot: we zijn allemaal mensen, iedereen maakt al eens een fout in het verkeer, vaak onbedoeld en soms zelfs onbewust. Probeer te anticiperen op fouten die anderen maken, en probeer je vooral niet te ergeren. Zen op de tractor en samen voor een #plezantplatteland!

Meer informatie