Menu

Laatste kans voor wijzigingen in verzamelaanvraag

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Wil je nog wijzigingen aanbrengen aan je verzamelaanvraag, dan doe je dat het best voor 31 mei.

Sandra Werix, consulent Dienstbetoon Boerenbond

31 mei nadert. Wil je nog wijzigingen aanbrengen aan je verzamelaanvraag, dan doe je dat het best voordien. Alle wijzigingen zoals percelen, EAG of vergroening toevoegen of schrappen worden sowieso aanvaard, zonder gevolgen voor de uitbetaling.

Ook na 31 mei kan je nog wijzigingen aanbrengen, maar die kunnen nooit leiden tot een hogere premie. Zo kan je de subsidiabele oppervlakte bijvoorbeeld niet meer verhogen. Een bijkomende bestemming of extra vergroening wordt niet meer aanvaard. Een teelt of groenbedekkers wijzigen, EAG schrappen, percelen of bijkomende bestemmingen verwijderen kan je wel nog tot eind oktober. Bijkomende bestemmingen van percelen wisselen kan dan weer niet. Een wijziging aan percelen die al gecontroleerd werden, wordt evenmin aanvaard.

Kreeg je een bericht over een grafische overlapping? Dan los je dat ook liefst op voor eind mei. Overlapping die ook na deze datum nog bestaan, kunnen immers aanleiding geven tot een korting op je premie.

Consulenten