Menu

Hoe Waalse PWA-werknemers inschakelen?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Op 5 februari hebben Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en de Waalse vicepresident en minister van Werk Pierre-Yves Jeholet een protocol gesloten over de bevoegdheid inzake PWA en de gewestoverschrijdende activiteiten in de land- en tuinbouwsector. Dit protocol houdt in dat VDAB de Forem (Office wallon de la formation professionnelle et de l´emploi) kan verzoeken om toe te staan dat Vlaamse gebruikers het PWA-stelsel gebruiken zoals dat van toepassing is in het Waalse gewest. Dit artikel schetst de stappen die land- en tuinbouwers moeten zetten om Waalse PWA-werknemers in te schakelen.

Het protocol dat begin dit jaar gesloten werd, was nodig wanneer we nog gebruik wilden kunnen maken van Waalse PWA-werknemers. De Vlaamse overheid had namelijk het PWA-stelsel gewijzigd in wijk-werken. Wijk-werken is alleen toegankelijk voor werkzoekenden en gebruikers die hun domicilie of vestigingseenheid hebben in het Vlaams gewest, voor activiteiten in het Vlaams gewest. Inmiddels is het protocol vertaald in een praktische aanpak. Hieronder vind je de vijf stappen die je moet zetten om Waalse PWA-werknemers in te schakelen. We geven van elke stap ook een voorbeeld (zie onderdaan).

Stap 1. Registreer je tijdig bij het wijk-werkplatform

Je kunt pas Waalse PWA’ers inschakelen nadat gebleken is dat er geen wijk-werkers zijn voor de activiteiten die jij voor ogen hebt. Je moet je dus in eerste instantie registreren op het wijk-werkplatform. Let op, dat lukt niet met de browser Firefox. Doe dat tijdig, zodat je werkschema niet in het gedrang komt, het best vier à vijf weken  vooraf. De wijk-werkorganisator heeft immers tijd nodig om personen te zoeken. Vermeld hoeveel wijk-werkers je nodig hebt. Voor elke teelt én elk seizoen moet je een aparte activiteit aanvragen.

Wanneer je aangemeld bent, neemt de wijk-werkorganisator contact met je op. De gebruikersovereenkomst die hij je bezorgt, vul je in en stuur je terug. Vergeet ook niet het inschrijvingsrecht te betalen. Deel eveneens mee of je al dan niet een beroep wilt doen op Waalse PWA-werknemers. Heb je al eerder Waalse PWA-werknemers ingezet, vermeld je dat het best. Deel zo mogelijk de adressen van deze personen mee.

Stap 2. Wijk-werkorganisator zoekt wijk-werkers

De organisator zoekt nu wijk-werkers die geschikt zijn voor het uitvoeren van de activiteiten die je gevraagd hebt. Hij zal je informeren over hoeveel wijk-werkers aan de slag kunnen en hoeveel uren zij maximaal kunnen presteren. (maximum = 60 uren per maand). Vergeet niet bij de uitgiftemaatschappij Edenred de nodige wijk-werkcheques te bestellen, als betaalmiddel voor de wijk-werkers. Let op, eventuele Waalse PWA-werknemers die ook bij jou aan de slag gaan, kan je hier niet mee betalen!

Stap 3. VDAB informeert Forem

Wanneer de inspanningen van de wijk-werkorganisator na twee weken onvoldoende resultaat opgeleverd hebben, zal de VDAB je daarover informeren. Heb je in stap 1 laten weten dat je in dat geval Waalse PWA-werknemers wil inzetten, zal de organisator het centrale meldpunt bij VDAB inlichten. VDAB informeert op zijn beurt de Forem. De Forem bezorgt je dan een lijst met contactgegevens van de ALE (Agence Locale pour l’Emploi – de Waalse PWA), die misschien je vraag kunnen invullen.

Stap 4. Registreer je bij minstens één Waals PWA-kantoor

Je schrijft je in bij minstens één van de ALE-kantoren naar keuze en betaalt er ook het inschrijvingsrecht. Het is verstandig om je in te schrijven bij het ALE-kantoor waar een van de PWA-werknemers waar je eerder mee werkte en die nu ook bij jou wil werken, aangesloten is. Je vermeldt ook de andere personen met wie je eerder werkte. Het ALE-kantoor gaat dan in zijn bestand op zoek naar werknemers die geschikt zijn én interesse hebben in het uitvoeren van de activiteiten die je vraagt. Wanneer zij onvoldoende werknemers vinden, zullen ze ook bij andere ALE-kantoren informeren. Je kan hen ook expliciet vragen om te informeren bij de ALE-kantoren in hun buurt. Wanneer het kantoor werknemers gevonden heeft, zal het je op de hoogte brengen. Koop dan de nodige Waalse PWA-cheques, die alleen geldig zijn als betaalmiddel voor de Waalse PWA-werknemers.

Intussen blijft je vraag ook openstaan bij de Vlaamse wijk-werkenorganisator. Die kan dus nog steeds geschikte wijk-werkers naar je doorverwijzen.

Stap 5. Betaal je wijk-werkers en PWA-werknemers

Nadat de PWA-werknemers en wijk-werkers de aangevraagde activiteiten uitgevoerd hebben, overhandig je aan de PWA-werknemers het aantal PWA-cheques dat overeenstemt met het aantal gepresteerde uren. Aan de wijk-werkers geef je wijk-werkcheques. Je betaalt de verplaatsingsvergoedingen aan de PWA-werknemers, conform de geldende Waalse regelgeving. De PWA waarbij je aangesloten bent, zal je hiervoor een kilometervergoedingsformulier bezorgen. Dat moet je invullen en laten ondertekenen door de PWA-werknemer. Dit formulier heb je nodig voor je boekhouding. De verplaatsingsvergoeding voor de wijk-werkers wordt betaald door de VDAB.

Voorbeeld. Karel zoekt werknemers

Stap 1. Karel registreert zich bij het wijk-werkplatform

Boer Karel uit Sint-Truiden registreert zich op het wijk-werkplatform omdat hij 6 wijk-werkers nodig heeft voor het plukken van aardbeien (activiteit 1) en 4 wijk-werkers voor het oogsten van aardappelen (activiteit 2).

Stap 2. Wijk-werkorganisator zoekt wijk-werkers

De wijk-werkorganisator kan Karel 2 wijk-werkers voorstellen voor activiteit 1. Zij mogen maximaal 60 uur per maand voor hem werken. Voor activiteit 2 worden 4 wijk-werkers voorgesteld: 2 van hen kunnen maximaal 60 uur per maand werken, de 2 andere maximaal 30 uur per maand.

Stap 3. VDAB informeert Forem

VDAB heeft onvoldoende kandidaten voor Karel en schakelt de Forem in. Karel had eerder al PWA-werknemers van de PWA-kantoren van Luik en Verviers. Hij ontvangt van deze twee kantoren een lijst met contactgegevens, maar ook contactgegevens van het kantoor in Borgworm, die mogelijk ook beantwoorden aan zijn vraag.

Stap 4. Karel registreert zich bij minstens één PWA-kantoor

Karel schrijft zich in bij de PWA-kantoren van Luik en Borgworm. Intussen heeft het wijk-werkkantoor nog een bijkomende wijk-werker gevonden voor het plukken van aardbeien (activiteit 1). De wijk-werkorganisator brengt hem hiervan op de hoogte. Karel heeft nu nog maar 3 Waalse PWA-werknemers nodig.

Stap 5. Karel betaalt zijn werknemers

Karel geeft (maximaal) 60 PWA-cheques aan André A. Hij geeft er 60 aan Yves B en 45 aan Alphonse C. Aan 4 wijk-werkers geeft hij 60 wijk-werkcheques en 2 wijk-werkers krijgen 30 wijk-werkcheques. Daarnaast betaalt Karel verplaatsingsvergoedingen aan zijn Waalse PWA’ers: 15 euro voor André A, 12 euro voor Yves B en voor Alphonse C.

Deel deze pagina: