Menu

Goede kwaliteit tegen een faire prijs

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Met het label Boervriendelijk wil de Limburgse vakgroep Fruit eerlijke afnemers van hun fruit(producten) een pluim geven, maar ook de consumenten wijzen op het belang van een eerlijke prijs voor de telers van kwaliteitsvol fruit.

Katrien Weckx, communicatiemedewerker Innovatiesteunpunt

Met het label Boervriendelijk wil de Limburgse vakgroep Fruit eerlijke afnemers van hun fruit(producten) een pluim geven, maar ook de consumenten wijzen op het belang van een eerlijke prijs voor de telers van kwaliteitsvol fruit. Consumenten die Boervriendelijk fruit of de afgeleide producten kopen, mogen er zeker van zijn dat de landbouwer er een eerlijke vergoeding voor kreeg.

Alle verdelers van Belgisch fruit en de afgeleide fruitproducten komen in aanmerking voor het label. Iedereen kan intekenen – een vereniging, een buurtwinkel, ook de landbouwer zelf als hij aan thuisverkoop doet. Belangrijk is dat de fruitteler een eerlijke prijs gekregen heeft voor zijn product. ‘Boervriendelijke’ verdelers die het label willen gebruiken, kunnen een aanvraag indienen via www.boervriendelijk.be. Een groep fruittelers, afgevaardigd door de vakgroep Fruit, zal de aanvragen verzamelen, beoordelen en al dan niet het label toekennen.

Wanneer mag je het label uitdragen?

Er is bewust voor gekozen om geen strikte voorwaarden aan het label toe te kennen. Het label is vooral bedoeld als bewustmakingscampagne voor de consument en als pluim voor de eerlijke verdeler. Van de verdeler wordt wel verwacht dat hij een aanvraag indient met daarin zijn intentie om een eerlijke prijs aan de fruitteler te betalen. Hij moet ook bereid zijn om de kwaliteit van het fruit te waarborgen. Deze motivatie is doorslaggevend.

Nomineer jouw Boervriendelijke verdeler

Fruittelers kunnen zelf hun verdeler nomineren, waarna de verdeler op zijn beurt een aanvraag indient. Krijg jij een eerlijke prijs voor jouw fruit? Laat het ons weten! Stuur de contactgegevens van je verdeler (naam + e-mailadres) naar katrien.weckx@innovatiesteunpunt.be.

Het label Boerenvriendelijk werd ontwikkeld door Boerenbond en het Innovatiesteunpunt, in samenspraak met de Limburgse fruittelers in het kader van het Lions-project (Limburgs Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren). Het werd mogelijk gemaakt met de financiƫle steun van de provincie Limburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Sector: