Menu

Coronasteun voor aardappelen aanvragen vóór 28 augustus

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De Vlaamse regering keurde op 10 juli de steunmaatregelen voor aardappeltelers en siertelers goed, om de schade geleden naar aanleiding van de COVID-19-pandemie deels te vergoeden. Voor de aardappeltelers komt er een tegemoetkoming van 10 miljoen euro, voor de sierteeltbedrijven gaat het om 25 miljoen euro.

Boerenbond

Nadat Europa eerder deze week zijn goedkeuring gaf, zijn nu ook de voorwaarden en uiterste indieningsdata voor de aanvragen bekend. Boerenbond is tevreden met de snelle uitwerking van de schaderegeling. We bedanken minister van Landbouw, Hilde Crevits, voor de geleverde inspanningen.

Vergoeding voor vrije aardappelen

De vergoedingsregeling wordt enkel opengesteld voor Vlaamse landbouwers die geregistreerd zijn met een actief ondernemingsnummer en die in 2019 bewaaraardappelen geteeld hebben (teeltcode 901), op percelen geregistreerd in de verzamelaanvraag in gebruik op 31 mei. Aardappeltelers kunnen een vergoeding krijgen voor de vrije bewaaraardappelen die nog in stock lagen op 15 mei van dit jaar. De vrije aardappelen die gebruikt werden voor het voederen aan de eigen veestapel in de periode van 12 maart tot 15 mei 2020, mogen bijgeteld worden bij de werkelijke stock op 15 mei 2020.

De vergoeding bedraagt maximaal 50 euro/ton en is mogelijk voor een stock van maximaal 500 ton vrije aardappelen. De eerste 100 ton vrije aardappelen komen niet in aanmerking voor de vergoeding. In functie van de beschikbare budgetten, kunnen ook de stocks boven de 500 ton in een tweede ronde vergoed worden, eventueel aan een lager bedrag per ton.

Bijkomende voorwaarden

De vergoeding is beperkt tot 20 ton bewaaraardappelen per hectare, geteeld in 2019. Hiervoor wordt gekeken naar de percelen met bewaaraardappelen (code 901 - niet vroege aardappelen) in gebruik op 31 mei 2019 in de eigen verzamelaanvraag van 2019. Bij de bepaling van het areaal wordt ook rekening gehouden met de oppervlaktes bewaaraardappelen in Wallonië of de aangrenzende lidstaten. Als landbouwer dien je hiervoor wel zelf de nodige bewijsstukken toe te voegen aan je aanvraag.

Bij een controle moet de landbouwer de aangegeven stock op 15 mei en elke stockbeweging (verkoop, afvoer van aardappelen ...) vanaf 15 mei 2020 kunnen aantonen met bewijsstukken. De aardappelen die vergoed worden in deze schaderegeling mogen ook niet terug op het veld gebracht worden. Indien je stocks niet verkocht krijgt, kan je nog steeds aanmelden op de Boerenbondwebsite, waar via een platform voor voederaardappelen vraag en aanbod samengebracht worden.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet via e-mail of aangetekende zending doorgestuurd worden naar de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 28 augustus 2020. Meer informatie over de voorwaarden en het formulier dat gebruikt moet worden voor deze aanvraag vind je op www.lv.vlaanderen.be/crisismaatregelen/aardappelen.

Boerenbondleden kunnen voor ondersteuning bij de opmaak van het dossier of bijkomende vragen contact opnemen met het permanentienummer op 016 28 61 61.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: