Menu

Aqualitatieve Mechelse Groenteregio bestrijdt wateroverlast en droogte

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
In 2019 heeft de Vlaamse regering het landinrichtingsproject Water+Land+Schap goedgekeurd. Over een periode van tien jaar zal bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd worden in een geïntegreerde aanpak van problemen met water in landelijke gebieden.

Evi Van Camp, regioconsulent

In 2019 heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister Koen Van den Heuvel het landinrichtingsproject Water+Land+Schap goedgekeurd. Over een periode van tien jaar zal bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd worden in het geïntegreerde aanpak van problemen met water in landelijke gebieden. De Vlaamse Landmaatschappij gebruikt het instrument landinrichting reeds om de open ruimte her en der te versterken. Dit veel grotere project wil op de lokale dynamiek van samenwerkingsverbanden rond concrete uitdagingen voortbouwen om te komen tot een klimaatadaptatiebeleid voor heel Vlaanderen. Door slim te investeren in de open ruimte moeten we ons beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Ook in de groenteregio in en rond Mechelen werden een hele reeks partijen, verenigd in de Aqualitatieve Mechelse Groenteregio, rond de tafel gezet in een workshop om kansen en bedreigingen in beeld te brengen. Samen met de POM, land- en tuinbouwers uit de regio, het Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Ohriom werd er een workshop georganiseerd op het tomatenbedrijf Primato in Putte. Hieruit kwamen er heel wat opportuniteiten en knelpunten naar voren op het grondgebied van de gemeenten Duffel, Kontich, Rumst, Sint-Katelijne-Waver, Lier en Putte.

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen

Deze waterkansenkaarten zijn een eerste belangrijke stap om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, om wateroverlast en droogte te bestrijden en om een brug te slaan tussen de diverse stakeholders op het terrein.

“Alle informatie werd verwerkt in kaartmateriaal dat ondertussen uitgegroeid is tot een belangrijk oriënterend instrument om verschillende partijen rond de tafel te brengen en gericht naar oplossingen te zoeken”, aldus het proefstation. Afgelopen jaar vond men meer dan 20 potentiële oplossingen in de zes gemeenten. Vier van deze initiatieven worden samen met de betrokken gemeenten uitgewerkt tot demonstratieprojecten. Het gaat om de gemeenten Putte, Lier, Rumst en Sint-Katelijne-Waver.

Het samenwerkingsverband Aqualitatieve Mechelse Groenteregio bestaat uit POM Antwerpen, Pidpa, de provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL), Open Ruimte In en Om Mechelen (ORIOM), het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), de stad Lier, de gemeenten Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Rumst, Kontich, Putte en wordt mee opgevolgd door middenveldorganisaties Boerenbond en Natuurpunt Oude Spoorwegberm. De gebiedscoalitie in de Mechelse Groenteregio is ontstaan in 2019 en wordt mee mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de Europese Unie voor het plattelandsproject Water+Land+Schap.

Meer informatie

Thema: 
Regio: