Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

Het project ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ loopt tot zomer van 2022 en legt de focus op de Pajotse korteketenboeren. Boerenbond, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Stad Halle, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal en Herne zijn de projectpartners.

Doel van het project:

Het project wil een tiental lokale landbouwbedrijven begeleiden bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering op drie werkpunten. Het gaat om duurzaam watergebruik en -beheer, meer energie-efficiëntie in de uitbating van het bedrijf én het inpassen van hernieuwbare energie in de bedrijfsactiviteiten. Door na te denken over de klimaatslimme uitbating van hun bedrijf, gekoppeld aan de korteketenafzet van hun producten en een meer circulaire landbouw kunnen landbouwers samen werk maken van veerkrachtigere bedrijven en een lokaal duurzaam voedselsysteem.

Het project wil uitvoerig en op een aantrekkelijke wijze communiceren over de geleverde klimaatinspanningen van de betrokken bedrijven. Daarmee willen we andere lokale landbouwers inspireren en motiveren om ook aan de slag te gaan met klimaatslimme maatregelen op het vlak van water en energie. Een reeks vormingsmomenten en plaatselijke evenementen worden daartoe zorgvuldig gepland. Daarnaast tonen we met de verhalen rond de klimaatslimme aanpak van de geselecteerde landbouwers de lokale consument dat boeren een sleutelrol kunnen opnemen in de transitie naar een klimaatbestendig Pajottenland. Tegelijkertijd promoten we vanuit dit verhaal trots de eerlijke producten van de Pajotse korteketenlandbouw die dagelijks ons bord vullen.

opgewekt pajottenland

Een intensieve samenwerking met de landbouwsector gecombineerd met een inspirerende communicatie over hun klimaatslimme aanpak en hun korteketenproducten is een veelbelovende methodiek om burgers-consumenten concreet te betrekken bij de streekeigen landbouwactiviteiten en te enthousiasmeren over de lokale energietransitie en klimaatbeleid in hun streek.

Wil je graag advies rond slim omgaan met energie en water? Contacteer innovatieconsulent Tom Schaeken.

Projectinfo

Periode

31/05/2020 - 30/06/2022
banner