Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland

Het project ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ loopt tot zomer van 2022 en legt de focus op de Pajotse korteketenboeren. Boerenbond, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Stad Halle, de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Roosdaal en Herne zijn de projectpartners.

Doel van het project:

Het project wil een tiental lokale landbouwbedrijven begeleiden bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering op drie werkpunten. Het gaat om duurzaam watergebruik en -beheer, meer energie-efficiëntie in de uitbating van het bedrijf én het inpassen van hernieuwbare energie in de bedrijfsactiviteiten. Door na te denken over de klimaatslimme uitbating van hun bedrijf, gekoppeld aan de korteketenafzet van hun producten en een meer circulaire landbouw kunnen landbouwers samen werk maken van veerkrachtigere bedrijven en een lokaal duurzaam voedselsysteem.

Het project wil uitvoerig en op een aantrekkelijke wijze communiceren over de geleverde klimaatinspanningen van de betrokken bedrijven. Daarmee willen we andere lokale landbouwers inspireren en motiveren om ook aan de slag te gaan met klimaatslimme maatregelen op het vlak van water en energie. Een reeks vormingsmomenten en plaatselijke evenementen worden daartoe zorgvuldig gepland. Daarnaast tonen we met de verhalen rond de klimaatslimme aanpak van de geselecteerde landbouwers de lokale consument dat boeren een sleutelrol kunnen opnemen in de transitie naar een klimaatbestendig Pajottenland. Tegelijkertijd promoten we vanuit dit verhaal trots de eerlijke producten van de Pajotse korteketenlandbouw die dagelijks ons bord vullen.

Een intensieve samenwerking met de landbouwsector gecombineerd met een inspirerende communicatie over hun klimaatslimme aanpak en hun korteketenproducten is een veelbelovende methodiek om burgers-consumenten concreet te betrekken bij de streekeigen landbouwactiviteiten en te enthousiasmeren over de lokale energietransitie en klimaatbeleid in hun streek.

Wil je graag advies rond slim omgaan met energie en water? Contacteer innovatieconsulent Tom Schaeken.

Klimaatslimme landbouw
Project sluit af met knaller van slotevent

Met het eindejaar nadert ook de afsluit van het project 'Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland', waarbij Boerenbond en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de boerenstiel een duwtje in de rug gaven. Het project laat na twee jaar werking mooie resultaten die werden gevierd tijdens een inspiratietoer en avondevent.

Een 20-tal landbouwbedrijven werden succesvol begeleid in de ontwikkeling van een energie- en waterslim landbouwbeheer. Maar ook diegenen die geen individueel traject volgden, werden niet vergeten. Zij kunnen na afsluit van het project aan de hand van de stappenplannen 'energie' en 'water' technieken vinden om verder te verduurzamen. Als kers op de taart werd ook nog een heus projectmagazine gemaakt, waarin een breed gamma aan boeiende getuigenissen, foto's van korteketenproducenten en zelfs recepten samengesteld door chef-koks uit de regio te vinden zijn. 

Stappenplan energie

gbg

Stappenplan water

gb
De boerenstiel is in beweging om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden

En wie beter dan de landbouwers zelf kunnen vertellen over de klimaatslimme oplossingen voor water en energie die ze implementeren in hun bedrijfsvoering als middel om de ecologische voetafdruk te verminderen, zonder de economische haalbaarheid uit het oog te verliezen? Om collega-landbouwers te inspireren én om de consumenten te tonen welke klimaatmaatregelen de landbouwers nemen, laten we enkele boeren in het Pajottenland aan het woord.

Luc Ost

Luc baat zijn gemengd bedrijf uit in het Pajottenland samen met zijn zonen Ward en Simon. Luc is een klimaatslimme landbouwer en het in het filmpje legt hij uit hoe hij dit op zijn bedrijf doet. Zowel op vlak van rantsoen, mechanisatie, energie en water werkt Luc klimaatslim.

Raf Van Der Meulen

Ook Raf is bezig met klimaatslim ondernemen. Naast fruitteler is hij ook zonneboer. Dankzij een energiescan die op zijn bedrijf werd afgenomen, kwam Raf erachter dat hij baat zou hebben bij het installeren van zonnepanelen. Die installatie gebeurt via het project zonneboeren, waarbij burgers loten van 250 euro investeren die Raf gebruikt voor het aanleggen van zijn installatie. In ruil geeft hij waardebonnen van 300 euro aan eigen kweek producten die zijn investeerders bij hem kunnen inwisselen.

Joris Claeys

Nog een Pajotse klimaattrekker is Joris Claeys. Op zijn gemengd bedrijf met veeteelt en akkerbouw stelt hij circulair werken centraal. Zo kan hij via zijn akkerbouw luik zijn eigen voeders produceren en wordt ook mest goed benut. Ook water is een belangrijk punt voor Joris. Door het opvangen van wel 400.000 liter regenwater heeft hij ook in tijden van droogte altijd water ter beschikking voor gewasbescherming en het reinigen van machines en stallen. 

Tijs Boelens

Tijs maakte zijn kinderdroom waar en stapte in de biologische groenteteeltcoöperatie 'De Groentelaar'. Door biologisch te telen slaan de Pajotse Groentelaars niet alleen koolstof op in de bodem, ze transformeren de grond ook in een echte spons waardoor water beter wordt vastgehouden. Bijkomende maatregelen zoals het aanleggen van houtkanten en het gebruik van minder brandstof intensieve machines maken van De Groentelaar een echte klimaatambassadeur.

Steven De Baeredemaeker

Steven en zijn familie hebben een pocketvergister in werking op hun bedrijf. Dankzij dit systeem zijn ze zelfvoorzienend op gebied van energie. Deze wordt voor 100% gewonnen uit de mestproductie van hun melkvee. Bovendien worden schadelijke gassen die via mest in het milieu kunnen terechtkomen zo met 15% gereduceerd. Mest die uit de reactor gehaald wordt, kan nog steeds ingezet worden als gewasvoeding. Niets gaat verloren. Warm water dat resteert uit de koeling van de motor van de vergister, wordt zelfs gebruikt om melk- en ijsmachines te reinigen. 

Projectinfo

Periode

31/05/2020 - 31/12/2022
banner