Naar een lagere energiefactuur

De Energiescan geeft je een objectief beeld van je energiegebruik. Op basis daarvan stellen we investeringen in energiebesparing en duurzame energieproductie voor. De Energiescan bestaat uit:

  • een bedrijfsbezoek;
  • een rapport waarin we alle besproken thema’s toelichten;
  • verdere opvolging door bijvoorbeeld een technische en financiële analyse van de offertes.

Voordelen voor elk bedrijf 

De Energiescan is voor elke onderneming de moeite. Heeft je bedrijf geen of weinig ervaring in energiebeheer? Of heb je toch al een aantal stappen ondernomen? In beide gevallen kunnen we je met onze kennis begeleiden. Zo wordt je bedrijf op een financieel interessante manier zo energie-efficiënt mogelijk.

5 mogelijkheden om de energiekost te verlagen 

Om te besparen op de energiekosten in je bedrijf, zijn er verschillende opties. De scan neemt de 5 belangrijkste aspecten onder de loep.

1. Energiefactuur

We analyseren je energiefactuur (voor zowel warmte als elektriciteit).

  • Zo krijg je inzicht in de opbouw van de factuur en kunnen we controleren of je tarieven competitief zijn met de geldende marktprijzen.
  • Je leert hoe je het beste een nieuw energiecontract afsluit.
2. Energiebalans en kengetallen

Dankzij de energiefacturen kunnen we de totale warmte- en energievraag van je bedrijf vaststellen. Deze totale energievraag wijzen we toe aan de deelprocessen op het bedrijf. Denk aan ventilatie, verlichting, koeling,...

  • Dit gebeurt op basis van de vermogens en draaitijden van de processen. Zo komen de grootste verbruikers meteen bovendrijven, en weten we waar eerst werk van te maken. 
  • De kengetallen die we berekenen, stellen je in staat om je bedrijf te vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde deelsector.
3. Energiebesparing

Voor elke verbruiker in het bedrijf gaan we na of er een energiezuiniger alternatief bestaat. Een analyse van de te realiseren energiebesparing, de investeringskosten en mogelijke ondersteuningsmaatregelen, geeft je een goed beeld van de mogelijkheden en rentabiliteit van een energiebesparende ingreep.

4. Duurzame energieproductie

Voor het resterende verbruik bekijken we wat de mogelijkheden van eigen energieproductie zijn. Fotovoltaïsche panelen, warmtekrachtkoppeling, zonneboiler, kleinschalige vergisting, houtverbranding of warmtepompen? Het zijn maar enkele voorbeelden van duurzame technieken die winst kunnen opleveren.

5. Energieopslag en slim aansturen van verbruikers

De momenten van energieproductie en van energieverbruik komen jammer genoeg niet altijd overeen. Daarom gaan we de mogelijkheden na om energie op te slaan in batterijen of in processen die al in je bedrijf aanwezig zijn. Denk daarbij aan koeling of de aanmaak van warm water.
Daarnaast bekijken we welke processen je kan verplaatsen naar het moment waarop de zon schijnt of de wind waait. Door meer gebruik te maken van de eigen energieopwekking vergroot je de rendabiliteit nog meer.

Welke besparing levert een Energiescan op?

Op basis van onze ervaring met eerder uitgevoerde bedrijfsbezoeken weten we dat

  • je tot 10% kan besparen op je energiefactuur;
  • er gemiddeld 13,5% energiebesparing mogelijk is;
  • je daarnaast 25% aan groene stroom kan opwekken.

Info ? 

Laurens Vandelannoote, Consulent energie & klimaat

Laurens.Vandelannoote@boerenbond.be, (016) 28 61 27, (0470) 21 46 71