Buurtstroom van boer en burger

De producten die landbouwers zelf produceren willen ze ook graag zelf verkopen aan hun buren en op de markt. Dus willen ze ook graag de groene energie die ze produceren op het eigen bedrijf verhandelen.

Dit blijkt tot nog toe in Vlaanderen niet zomaar mogelijk. De goedgekeurde EU richtlijnen van het “Clean Energy for all Europeans Package” stellen dat leden van een energie-gemeenschap het recht hebben om zelf energie te produceren, op te slaan en deze energie te delen met elkaar of te verkopen op de (lokale) energiemarkt.

Lokale energiecoöperatie

Dit inspireerde 19 landbouwers (zie onder Stroomboeren) uit het landelijk agrarische gehucht Hal (Minderhout) om met hun buren te gaan samenwerken in een lokale energiecoöperatie, Halnet cv.

De partners in deze OG willen de plattelandsgemeenschap van Hal efficiënt organiseren en uitrusten zodat ze als energiegemeenschap de zelf geproduceerde buurtstroom van boeren en burgers lokaal en op energiemarkt kan verkopen.

Innovatieve verdienmodellen

Door digitaal data te verzamelen over hun energiegebruik en te analyseren kunnen ze innovatieve verdienmodellen rond energie toepassen tvv het collectief profijt. (Samen aan- en verkoop, flexdiensten aan net, energieopslag, etc.).

Uniek in Vlaanderen

Dit experiment is een unieke piloot in Vlaanderen, opgedane kennis en ervaring kan andere buur-boer coöperaties inspireren en initiëren

Halnet neemt nieuwe opslagbatterij in gebruik

Dat ze in het Noord-Kempische gehucht Hal niet vies zijn van wat samenwerking, is een understatement. De varkenshouders in dit dorp zetten in het verleden al een project op rond bioveiligheid om preventief op te treden tegen PRRS, er is een netwerk om personeel te delen en met Halnet is er nu ook een heuse energie-coöperatie. Het is de bedoeling dat boeren en buurtbewoners energie kunnen delen, maar voorlopig staat de wetgever nog op de rem. 

dfd
"Energie delen? Wetgever staat voorlopig op de rem."
tyy

Radio... Halnet?

In het project ‘Buurtstroom van boer en burger’ onderzoeken we wat nodig is om lokaal opgewekte en opgeslagen elektriciteit optimaal te gebruiken tussen lokale producenten en gebruikers. Dit bevat 2 delen, een eerste dat de eisen nagaat van metingen om het tweede deel wat de marktwerking is, optimaal te laten werken.

Projectinfo

Programma

EIP-AGRI Operationele Groep