batterij

Energiecoöperatie Halnet neemt nieuwe opslagbatterij in gebruik

30 augustus 2023

Dat ze in het Noord-Kempische gehucht Hal niet vies zijn van wat samenwerking, is een understatement. De varkenshouders in dit dorp zetten in het verleden al een project op rond bioveiligheid om preventief op te treden tegen PRRS, er is een netwerk om personeel te delen en met Halnet is er nu ook een heuse energie-coöperatie. Het is de bedoeling dat boeren en buurtbewoners energie kunnen delen, maar voorlopig staat de wetgever nog op de rem. 

Op 28 augustus werd op het konijnenbedrijf van Yves de Bie in Minderhout de opslagbatterij van energiecoöperatie Halnet officieel ingehuldigd. De batterij van producent Posetron wordt gevoed door de zonnepanelen en zorgt ervoor dat Yves de energie die overdag geproduceerd wordt kan opslaan om ook ’s nachts zijn stallen te ventileren.

Het is ook mogelijk om energie op het net te zetten wanneer de prijs hoog is en die op goedkope momenten aan te kopen. Maar omdat de opslagcapaciteit van de batterij veel groter is dan wat één landbouwer nodig heeft, zijn er mogelijkheden tot samenwerking tussen omliggende landbouwbedrijven en omwonenden die hun energiefactuur willen drukken.

Extra meerwaarde bieden

De boeren in deze regio die zich verenigden in de energiecoöperatie Halnet geven zo het startschot van een mogelijke vruchtbare samenwerking. Lut D’Hondt, melkveehoudster en ondervoorzitter van Boerenbond, mocht de aanwezige geïnteresseerden verwelkomen en benadrukte de meerwaarde die landbouwers betekenen voor hun omgeving. “De uitdagingen voor landbouwers worden steeds groter. We moeten emissies reduceren maar tegelijk ook de productie op peil houden. Door hernieuwbare energie te produceren op onze bedrijven, hebben landbouwers het potentieel om een extra meerwaarde te bieden aan de omwonenden en hun steentje bij te dragen aan klimaat en milieu. Als Boerenbond doen we ons uiterste best om via vorming en advies initiatieven als deze te ondersteunen. Ik ben er zeker van dat Halnet heel wat anderen zal inspireren tot samenwerking.”

30% minder energieverbruik

Tom Schaeken, energieconsulent bij Boerenbond is samen met zijn collega Laurens Vandelannootte een van de trekkers van dit initiatief en beaamt het grote potentieel van projecten als Halnet. “Dit kadert in het project Buurtstroom van boer en burger, waarin we zoeken naar de beste manier om lokaal geproduceerde energie aan te wenden en ook te delen met anderen. Er is trouwens gebleken dat mensen in een energiecoöperatie 30% minder energie verbruiken. Ook aan onze boeren geven we steeds de boodschap dat energie-efficiëntie begint bij het besparen ervan, vooraleer je start met produceren en verhandelen van hernieuwbare energie.”

Nieuwe speler op de markt

Hoewel Europa richtlijnen heeft uitgevaardigd die lokale energiemarkten stimuleren en de Vlaamse overheid energiedelen aanmoedigt, blijft de wetgever nog wat op de rem staan. Zo is het vandaag nog niet mogelijk voor de boeren in Halnet om hun energie tegen betaling aan te bieden aan buurtbewoners en hebben die laatsten vaak nog geen digitale meter, wat noodzakelijk is om een dergelijke samenwerking te laten werken. “In afwachting van een doorbraak in de wetgeving hebben we met Halnet de mogelijkheid om de werking van de batterij te leren kennen en te experimenteren met mogelijke samenwerkingen en verdienmodellen”, zegt landbouwer Tom Mertens, voorzitter van energiecoöperatie Halnet. “Door de vraag en het aanbod van energie van de coöperanten goed op elkaar af te stemmen willen we met Halnet in de toekomst een betere prijs kunnen aanbieden dan andere leveranciers op de energiemarkt.”

Hieronder vind je de presentatie.

bg