Op de eerste rij: 7 december 2023

5 december 2023
Niet kakelen maar eieren leggen

De Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Dubai is net tot een einde gekomen. Twee weken lang kwamen ministers, adviseurs, activisten, hoogwaardigheidsbekleders en andere stakeholders samen in de oliestaat om het er over de klimaatverandering te hebben. Er werd veel gepraat. Veel geld uitgegeven ook, en – al dan niet per privéjet – onnoemelijk veel vliegkilometers afgelegd.

Dat er aandacht is voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan is zeer terecht. Recent wees de rechter alle overheden in ons land nog eens op hun verantwoordelijkheid om effectief werk te maken van een vermindering van de broeikasgasuitstoot. Onze landbouwers zijn de eersten om dat te beamen, want ze voelen als eersten hoe zwaar de impact ervan kan zijn. Alleen al de periodes van extreme droogte, gevolgd door weken vol onophoudelijke regen, hebben – soms letterlijk – diepe sporen achtergelaten in het Vlaamse landbouwlandschap. En het lijkt erop dat dit een nieuwe realiteit is waar we ons met z’n allen aan moeten aanpassen, zo goed en zo kwaad als het kan.

Terwijl de wereld in Dubai kakelt, leggen onze boeren en tuinders in Vlaanderen eieren!

Lode Ceyssens

Maar terwijl er in het Midden-Oosten vergaderd werd, doen onze Vlaamse land- en tuinbouwers ook echt iets aan het klimaatverhaal. Daarom ging Boerenbond, samen met KBC en Cera, op zoek naar Dé Klimaatkoploper van Vlaanderen, een boer of tuinder die innovatieve klimaatinspanningen doet op zijn of haar bedrijf. De vijf finalisten die de afgelopen weken in de kijker stonden tijdens de verschillende Klimaatavonden zijn stuk voor stuk toonbeelden van hoe landbouw en klimaat hand in hand gaan. Van koolstofopslag in de bodem tot waterbesparing en kringlooplandbouw, onze boeren zijn er keihard mee bezig.

Landbouw is dus niet het probleem, maar een onmisbaar stuk van de klimaatoplossingen. Of het nu gaat over het delen van hernieuwbare energie, het terugdringen van emissies of het zorgen voor water en bodem … we doen het al. Terwijl de wereld in Dubai kakelt, leggen onze boeren en tuinders in Vlaanderen eieren!