Wouter Wytynck

Wouter
Adviseur dierlijke veredeling
 • Europees, nationaal en regionaal beleid varkens en pluimvee​
  • Structuur en evolutie van vraag en aanbod​
  • Markt- en prijsbeleid (o.a.  interventie- en exportbeleid, brancheorganisaties, PO's…)​
  • Reglementair kader ​
  • Bedrijfseconomie van de varkens en pluimveebedrijven​
  • Promotiebeleid ​
  • Opvolging lastenboeken​
  • Secretaris van de Sectorvakgroepen Varkens en Pluimvee​

Je kan mij contacteren via: