Actueel van het veld

Het is een van onze kerntaken om advies te verlenen over de actuele toestand op het veld en op de percelen. In dit dossier zullen we geregeld informatie brengen van de stand van zaken en waar je als land- en tuinbouwer rekening mee moet houden. Het belangrijkste doel van deze updates is om je te helpen bij het nemen van beslissingen over jouw gewassen en jouw bedrijf. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze updates slechts een algemeen beeld geven van de situatie en dat het nog altijd belangrijk is om jouw eigen percelen te inspecteren en te beoordelen wat het beste is voor jouw bedrijf. Veel succes op het veld!