Botulisme bij runderen

Elk jaar treft botulisme een aantal bedrijven met runderen, waarbij grote delen van de veestapel in enkele dagen tijd sterven. Het botulisme-toxine, een gif geproduceerd door Clostridium botulinum-bacteriën, is dan ook uiterst krachtig.

Naar aanleiding van enkele extreme gevallen in de voorbije jaren, willen we rundveehouders wijzen op risicofactoren voor de insleep van en zo een nieuwe uitbraak vermijden

Boerenbond werkte een brochure uit waarin de voornaamste aandachtspunten aan bod komen, samen met preventieve maatregelen die je kunt nemen. KBC biedt een botulismeverzekering aan en MilkBE werkt een schaderegeling uit voor botulisme.

De brochure vind je hieronder.