Aroma-roots

Vlaamse landbouwers zijn actief op zoek naar gewassen om hun teeltdiversificatie en -rotatie te verruimen omwille van vergroeningsmaatregelen die door de EU worden opgelegd. Het afwisselen van verschillende teelten voorkomt namelijk dat de bodem uitgeput raakt en houdt ziektes en plagen binnen de perken.

3 aromatische wortelgewassen

Mierik (Armoracia rusticana), lavas (Levisticum officinale) en de grote engelwortel (Angelica archangelica) zijn drie aromatische wortelgewassen die als nieuwe teelt binnen een rotatieschema kunnen geïntroduceerd worden.

In België is er van oudsher een traditie om geneeskrachtige kruiden te telen. Zo zijn er in de Vlaamse Ardennen en in Pays des Collines nog enkele telers actief om mierik, lavas en de grote engelwortel te telen. Maar in totale oppervlakte zijn de arealen van deze kruiden erg beperkt, vooral in het Vlaams gewest.

Inkomenszekerheid

Nochtans biedt de contractteelt van deze wortelgewassen een inkomenszekerheid voor de teler. En zowel vers plantmateriaal als geëxtraheerde aroma’s worden in tal van food en non-food producten verwerkt. Er zijn behoorlijk wat afzetmarkten en bovendien zijn Belgische smaak- en extractiebedrijven actief op zoek naar kwalitatieve lokaal geteelde kruiden.

Kortom de teelt van wortelgewassen kan dus een belangrijke bijdrage bieden aan de rendabiliteit van Vlaamse landbouwbedrijven.

Uitwisseling van kennis

Maar aangezien het hier om nicheteelten gaat, is de teelttechnische kennis bij de landbouwers en het rassenaanbod nog vrij beperkt. Er is daarom nood aan zowel uitwisseling van kennis tussen de landbouwers onderling als nieuwe input uit kennis vanuit andere landen en het onderzoek die kan uitgetest worden op proefpercelen.

Hoe pakt het project dit aan?

  1. Aroma-roots richt zich in eerste instantie tot de primaire sector, meer specifiek de telers van openlucht gewassen. Hiervoor komen zowel gangbare, als biologische bedrijven in aanmerking ongeacht hun bedrijfsgrootte.
  2. In tweede instantie wil Aroma-roots extractiebedrijven aanspreken die de aroma’s uit de wortelgewassen verwerken tot stabiele halffabricaten, zoals essentiële oliën.
  3. De derde categorie van doelgroep zijn de industrieën die het verse materiaal of de aroma’s verwerken tot een eindproduct.De 3 wortelgewassen kunnen hun toepassing vinden in de voedingsindustrie, de veevoederindustrie, de voedingssupplementenindustrie, de drankenindustrie, de farmaceutische en cosmetische industrie en de biogewasbeschermingsindustrie.

Met Aroma-roots willen we de opbrengststabiliteit en rendabiliteit verhogen voor de primaire producent en tegelijkertijd een stabiel kwaliteitsproduct aanleveren aan de verwerkende bedrijven.

Via matchmaking brengen we landbouwers met bedrijven in contact zodat de landbouwer zeker is van zijn afzetkanaal bij deze vernieuwende wortelteelt en de verwerkende bedrijven kunnen rekenen op de nodige aanvoer van kwaliteitsvolle grondstoffen.

Interesse in dit project?

Leden Boerenbond kunnen deelnemen aan dit project en leren van de onderzoekers en de andere landbouwers.  Zo kom je in contact met andere telers, maar ook met afnemers. En bouw je meer inkomenszekerheid op.

Deze interactie geeft je feedback over het afgeleverde product. Zo krijg je tips over eventuele verbeteringen van je product.

► Neem contact op met Kristof

logobalk project aroma

Projectinfo

Programma

LA-traject

Periode

1-1-2023 - 28-02-2025

Meer info

Kijk voor meer info op de projectwebsite.