EU-lidstaten akkoord met versoepelingsvoorstellen EU-Commissie

In het Speciaal Comité Landbouw gaven vorige week dinsdag 27 lidstaten hun akkoord aan de voorstellen die de EU-Commissie had voorgesteld om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de boeren. De voorstellen kunnen nu naar het Europees Parlement waar ze in april zouden moeten worden goedgekeurd.

De voorstellen van de EU-commissie draaiden om drie pijlers: verlichting van de administratieve lasten, een verbetering van de inkomens in de landbouw en het garanderen van de concurrentiekracht van de sector. “We moeten de positie van de boeren op middellange en lange termijn versterken zodat zij beter hun rol kunnen vervullen van hoeder van de voedselzekerheid”, aldus federaal minister van landbouw David Clarinval, die in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie de bijeenkomst van de ministers van Landbouw in goede banen leidde.

De Europese Commissie stelde naast versoepelingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ook de oprichting van een Europees prijzenobservatorium voor ter opvolging van productiekosten, marges en handelspraktijken, alsook ter versterking van de regels inzake oneerlijke handelspraktijken. Doel is om de onderhandelingspositie van de landbouwers in de keten te versterken ten opzichte van grote inkopers. De Raad wil dit verder uitgewerkt zien. Europees landbouwcommissaris voor Wojciechowski verwacht dat het vooral de afnemers van land- en tuinbouwproducten zullen zijn die meer moeten zullen gaan betalen.

Versoepelingen GLB

De versoepelingen draaiden vooral rond de invulling van de goede landbouw- en milieucondities (GLMC), de opvolger van de randvoorwaarden. Concreet gaat het onder meer om de verplichting om 4% van de gronden uit te sluiten uit de productie te vervangen door een vrijwillige ecoregeling (GLMC 8). GLMC 7 legde een verplichte gewasrotatie op, maar dit zou versoepelen in een verplichte gewasdiversificatie op bedrijfsniveau. GLMC 6 draait rond de minimale bodembedekking. Hier komt volgens het voorstel ook meer flexibiliteit naar inzaaidata van groenbedekkers. Het gaat nog om voorstellen van de Commissie die de lidstaten nu aanvaard hebben. Deze voorstellen moeten nu nog naar het Europees Parlement, waar Wojciechowski evenwel weinig weerstand verwacht.

Nog steeds concurrentiekrachtig

Vanuit de lidstaten kwam ook het voorstel om meer steun te voorzien voor gemengde landbouwbedrijven, iets waar Wojciechowski met het oog op het volgende GLB naar wil kijken. De Europees commissaris deelde op de afsluitende persconferentie ook nog de nieuwste statistieken over de invoer- en uitvoer van agrifood-producten. Daaruit blijkt dat de export de eerste 11 maanden van 2023 licht gestegen is, terwijl de import met 7% daalde. “Dit toont dat de EU-landbouw ondanks alle problemen concurrentiekrachtig is.”

Snel goedkeuren

Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca reageerde positief op de versoepelingen in de conditionaliteit die de raad van landbouwministers goedkeurde. Copa-Cogeca gelooft dat deze versoepelingen de boeren meer flexibiliteit zal bieden bij het implementeren van de transitie naar een duurzame landbouw, rekening houdend met de lokale omstandigheden. Het verwacht dat de vereenvoudigingen het makkelijker zullen maken om de nationale strategische plannen rond het GLB aan te passen. Copa-Cogeca wil dat de maatregelen retroactief worden toegepast vanaf begin 2024. Het roept het Europees Parlement op om de voorstellen snel goed te keuren zodat boeren ze in de praktijk kunnen toepassen.

Bron: Boerenbond.