De markt: aardappelen

26 februari 2024

De afgelopen weken gingen de aardappelprijzen verder omhoog.

Volgens inschattingen van NEPG, de vereniging van Noordwest-Europese aardappeltelers, is in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland in totaal ongeveer 11.000 ha en minimaal 650.000 ton aan aardappelen verloren gegaan. Ondanks de dramatische verliezen die veel boeren hebben geleden, is de productie in België met 18% gestegen, door een areaaltoename van 7,9% en algemeen betere opbrengsten per hectare.

De totale oogst in de eerder genoemde vier landen bedroeg 22,7 miljoen ton. Dat is 5,1% meer dan in 2022 en bijna gelijk aan het vijfjarig gemiddelde. Deze cijfers zijn inclusief de geschatte veldverliezen in deze landen. Aardappeltelers hadden in het algemeen in 2023 te maken met tegenvallend weer, een hoge ziektedruk en stijgende kosten.

Door een kleiner aanbod van pootaardappelen kent de start van het nieuwe teeltseizoen 2024 nu al zijn uitdagingen. Verder is ook de beschikbaarheid van pootaardappelen zorgelijk. Het is bovendien onzeker welk volume beschikbaar zal zijn voor de meest populaire rassen. Veel telers realiseren zich in ieder geval dat het telen van aardappelen niet alleen een kostbare zaak is, maar ook een risicovolle aangelegenheid. Tevens zijn ook veel velden beschadigd en verdicht als gevolg van een extreem natte herfst.

De prijs voor Fontane en Challenger bedraagt 35 euro/100 kg, exclusief btw (bron: PCA).Er heerst een vaste markt met meerdere aankopers die actief zijn op de markt, zowel van de verwerking als van de tussenhandel. Weliswaar loopt de export vrij moeilijk als gevolg van de hogere prijzen. Voor Bintje wordt 35 euro/100 kg betaald. De marktstemming is vast (bron: PCA).

Bron: Boerenbond.