Routeplanner Melkvee 2.0

Melkveebedrijven staan vaak voor beslissingen die veelal te weinig cijfermatig zijn onderbouwd. Belangrijke beslissingen houden te weinig rekening met combinaties van gevolgen, want zijn te vaak gefocust op aparte processen.

De processen op een bedrijf zijn echter verweven met elkaar en bepalen uiteindelijk de finale economische, milieukundige en sociale bedrijfsprestaties. Met Routeplanner Melkvee 2.0 willen we de melkveehouders een wetenschappelijk gefundeerde en gebruiksvriendelijke tool aanbieden om geplande strategische beslissingen, op maat van het bedrijf en in een wijzigende markt en maatschappelijke context, beter te onderbouwen en te faciliteren. Specifiek wordt de melkveehouder vooruit geholpen door stimuli en knelpunten bij strategische beslissingen in beeld te brengen.
 

Huidige situatie

Vandaag worden melkveebedrijven geconfronteerd met dalende marges en toegenomen maatschappelijke en politieke druk, onder meer door de methaanuitstoot. Op Vlaams niveau komt het er op aan om een melkproductie te garanderen met beduidend minder milieu-impact. Daar het voor elke melkveehouder anders zal uitpakken, wordt het zaak om die diversiteit te exploiteren. Door economie, sociale dimensie en milieu in één planningstool te integreren, worden handvaten aangereikt om net die keuzes naar leefbaarheid, een beter leven voor de melkveehouder en zijn gezin en substantiële milieu- en klimaatwinst af te wegen.

Doelstellingen: 

De projectgroep streeft naar een maximale toepassing en verspreiding van de nieuwe tool aan de hand van volgende concrete doelen:

  • de huidige routeplanner inhoudelijke verfijnen en thematisch uitbreiden
  • de gebruiksvriendelijkheid verhogen door te koppelen met bestaande databanken
  • de nieuwe tool in te passen in adviseringsinitiatieven van verschillende instanties
  • de nieuwe tool in te passen in opleidingen van universiteiten en hoge scholen

Projectinfo

Programma

VLAIO-LA traject

Periode

1/4/2021 – 31/03/2025
vlaio