Door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (= FAB) aan te moedigen willen we de landbouwers ondersteunen om minder afhankelijk te worden van externe inputs, zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Dit is dus het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker om zo bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit in percelen te verbeteren.
 
We kunnen bijvoorbeeld specfieke bloemenranden aanleggen die nuttige insecten aantrekken om zo plaaginsecten te onderdrukken of om de bestuiving te verbeteren. Toepassing van groenbedekkers en vruchtwisseling zijn beide maatregelen die een gunstig effect hebben op de bodemkwaliteit en meer specifiek op het bodemleven. Door deze gericht in te zetten, kan je je opbrengst verbeteren en heb je minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Boerennatuur zoekt samen met landbouwers in het Pajottenland en het Merodegebied naar gepaste FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf. Partners die hierbij betrokken worden zijn Boerenbond, ILVO, Hooibeekhoeve, HOGent, Biobest en de Provincie Antwerpen. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld in netwerkmomenten. Er worden ook demonstratievelden aangelegd waarin landbouwers zelf kunnen zien wat de effecten van een bepaalde FAB-maatregel zijn.

Projectinfo

Programma

Interreg Noord-West Europa - (ERDF: 238 160,39 euro)

Partners: Boerennatuur (promotor), Biobest (BE), Hooibeekhoeve (BE), HoGent (BE), ILVO (BE), Boerenbond(BE), Provincie Antwerpen (BE), AC3A (FR), LTA (LUX), IBED (NL), ZLTO (NL), CEH (UK), National Trust (UK), Soil Association (UK)

Periode

10/01/2019 - 09/01/2023
fabfarm