ECCO - Creating new local Energy Community Co-Operatives

Beleidsmakers in heel noordwest-Europa willen inzetten op hernieuwbare energie om hun doelstellingen op vlak van reductie van broeikasgassen te realiseren. Momenteel kunnen ze echter enkel maar een beroep doen op de traditionele energieproducenten voor hun energieproductie. Die zijn weliswaar geïnteresseerd in hernieuwbare energie, maar zijn niet bereid om sociaaleconomische voordelen te herinvesteren in de betrokken lokale gemeenschappen. Het resultaat is een groeiende publieke tegenkanting tegen ‘grootschalige’ projecten rond hernieuwbare energie in hun omgeving ('Not In My BackYard') én bijgevolg ook een onvoldoende markt voor hernieuwbare energie.

Betrekken van lokale gemeenschappen

Maar hernieuwbare energie maakt ook gedecentraliseerde energieproductie mogelijk en bijgevolg dus ook het betrekken van lokale gemeenschappen. De Bio-Energie Dörfer in Duitsland zijn er het beste bewijs van: door het actief betrekken van lokale gemeenschappen kan dit marktfalen op vlak van hernieuwbare energie wel degelijk overwonnen worden.

Vooral bij plattelandsgebieden en landbouwers zijn de fysieke en sociale hulpbronnen voorhanden die nodig zijn voor een gedecentraliseerde, community-based aanpak. Nieuwe, lokale gemeenschapsinitiatieven op vlak van duurzame energie stoten vaak op heel wat belemmeringen: ze hebben te weinig kennis van financiën, technologie, marketing en management, om te kunnen uitgroeien tot betrouwbare aanbieders van hernieuwbare energie.

Wij streven ernaar om de groei van de lokale hernieuwbare energie coöperaties (ECCO's) te versnellen, zowel qua doeltreffendheid als qua aantal, en dit door de organisatie van een transnationaal onderling verbonden Acceleratornetwerk.

Van 9 bestaande naar 59 ECCO's 

Dit netwerk brengt kennis vanuit heel noordwest-Europa samen, waardoor de opstart en ontwikkeling van nieuwe, lokale ECCO’s sterk vergemakelijkt zal worden. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag talrijke beleidsmakers. Cfr. de vele beleidsmakers die als associated partner deelnemen.
We beginnen met 9 al bestaande ECCO's, verspreid over noordwest-Europa. Met hun gecombineerde ervaring en beste praktijkkennis zullen ze toekomstige ECCO's en beleidsmakers inspireren. Ze fungeren tijdens de projectperiode dus als een ‘baken’ (‘beacon’) voor ons project.
We ondersteunen tijdens het project al de ontwikkeling van 50 extra ECCO's, die elk 600 MWh hernieuwbare energie produceren, en daardoor de uitstoot van broeikasgassen met in totaal 7500 ton per jaar reduceren.

We maken hiermee het potentieel van ECCO's tastbaar. Door het demonstreren van hun potentieel stimuleren we beleidsmakers om hun beleid ten gunste van ECCO's aan te passen. Dit alles zal 10 jaar na einde van het project resulteren in de inbedding van ECCO's in het energiebeleid van 20 regio’s.

REScoop.eu, een EU-netwerk van (eerder grote) energiecoöperaties, zal het acceleratornetwerk ook na afloop van het project verder ondersteunen en zal door dit project dus makkelijker kleinere, lokale ECCO’s kunnen bereiken. Dit resulteert na 10 jaar in 500 extra ECCO's, waardoor de totale reductie van broeikasgassen groeit tot 150.000 ton per jaar.

Projectinfo

Programma

Interreg NWE
Total budget received from Interreg North-West Europe (2014-2020): € 3,2 million of ERDF
Total project budget: € 5,3 million

Periode

20/09/2017 - 31/06/2022
Ecco
cera

Cera geeft vorming, coacht en adviseert zowel mensen die willen starten met een coöperatie als bestaande coöperatieve ondernemingen. Bekijk hun diensten.

Leer meer over Cera: klik hier