De vraag naar biologische producten stijgt gestaag verder: in België, in andere Europese landen en wereldwijd. De belangstelling van landbouwers wordt gewekt door goede informatie, onder meer over de markt voor biologische producten.

Er is echter meer nodig om landbouwers tot omschakeling te motiveren:

 • persoonlijke begeleiding,
 • erfbetreders die begrijpen waarover het gaat en niet negatief reageren,
 • engagementen van afnemers,
 • contacten met ervaren biolandbouwers,
 • zicht op de kostenstructuur,

Deze basisondersteuning voor omschakeling wordt gegarandeerd in Bio zoekt Boer op zowel Vlaams als regionaal niveau.

Doelstellingen

De concrete doelstellingen van het project zijn:

 • Drempelverlaging voor gangbare land- en tuinbouwers om over te schakelen op biologische productie door informeren en sensibiliseren
 • Nauwgezette begeleiding en informeren van de gangbare land- en tuinbouwers bij de stappen tot omschakeling 
 • Toename van aantal bioboeren en biologisch areaal en/of aantal biodieren in Vlaanderen 
 • Toename van de kennis over biologische productie bij erfbetreders en omkadering

Waarom is dit project interessant voor landbouwers?

 •  Advies en begeleiding: De kerntaak van Bio Zoekt Boer is adviesverlening aan gangbare land- en tuinbouwers, via het verstrekken van de nodige eerstelijnsinformatie en het openstellen van hun netwerk. 
 • Vorming en netwerking: De focus ligt op het organiseren van biobedrijfsbezoeken en vormingen voor gangbare land- en tuinbouwers. Het is opportuun om ook afzetpartners en adviseurs uit te nodigen.
 • Gastdocent: We blijven lesgeven in de starterscursussen voor land- en tuinbouwers. We engageren ons om het aanbod en de inhoud van lessen omtrent biologische land- en tuinbouw continu te verbeteren.
 • Communicatie: We bieden een continu aanbod van actuele informatie via verschillende kanalen: omschakelbrochures, een eigen website en facebookpagina, landbouworganisaties en de brede vakpers.

Projectinfo

Programma

Strategisch plan bio

Periode

1/4/2022 - 31/12/2027

Meer info

Bio zoekt Boer is een samenwerking tussen Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en BioForum, met de financiële steun van de Vlaamse Overheid.

 

 

bio zoekt boer baseline