We rekenen op premier om pauzeknop natuurherstelwet in te drukken

Nadat de Natuurherstelwet vandaag goedgekeurd werd door het Europees Parlement, kijken Boerenbond en Groene Kring naar premier De Croo om onder het Belgisch voorzitterschap de wet niet ter stemming voor te leggen in de Raad Leefmilieu en zo de pauzeknop in te drukken.

De Natuurherstelwet zal voor onze boeren een nieuw stikstofdossier worden. De wet legt bijkomende doelstellingen op voor het beschermen van natuur, boven op de reeds strenge vereisten van de habitatrichtlijn. De dwingende juridische doelstellingen zullen de vergunningsonzekerheid bovendien nog verder doen toenemen, met grote economische risico’s als gevolg.

De Natuurherstelwet legt bijkomende doelen op ter bevordering van de biodiversiteit en de bescherming van natuur. Indien de wet er zou komen, zal het areaal landbouwgrond, hét punt van ongerustheid bij onze boeren de voorbije weken, nog meer onder druk komen te staan. Aangezien na 2030 natuur buiten de afgebakende natuurgebieden beschermd zal moeten worden, dreigt dit onze ondernemers na 2030 in volledige onzekerheid te storten.

Ook het verkrijgen van vergunningen wordt nog onzekerder. De Vlaamse Regering deed recent nog een socio-economische impactanalyse waaruit bleek dat de algemene doelstellingen juridisch dwingend blijven waardoor het niet uitgesloten is dat de doelstellingen zullen doorwerken in individuele plan- en vergunningsprocedures. De interpretatie en implementatie van deze natuurherstelwet zal dan ook voor de rechter gebeuren.

“Een natuurherstelwet die geen ruimte laat voor landbouw hoort hier niet thuis. Na de afgelopen weken voelt dit aan als een slag in het gezicht van jonge boeren”, besluit Maarten Moermans, interim-voorzitter van Groene Kring.

Het kalf is echter nog niet verdronken. België kan nu als voorzitter van de Europese Unie beslissen om de wet niet ter stemming voor te leggen in de Raad. “Gezien het engagement dat premier De Croo vorige maand tijdens volle boerenprotesten nog uitsprak tegenover de landbouworganisaties, rekenen wij erop dat dit ook effectief niet zal geagendeerd en dus niet gestemd zal worden. We roepen de Vlaamse Regering ook op bij hun engagement te blijven om tegen de Natuurherstelwet te stemmen” stelt Lode Ceyssens, voorzitter Boerenbond.

Boeren blijven achter natuurherstel staan, maar dit is blind varen. Boerenbond vraagt om herbalancering van de Green Deal in zijn geheel en een doordacht, coherent  en gedragen landbouw- en milieubeleid.