Verder bouwen aan een vitale en duurzame veehouderij in Vlaanderen

13 jul
De voorbije weken werkten de ketenpartners op initiatief van Boerenbond aan een gezamenlijke positionering in het stikstofdossier.

De voorbije weken werkten de ketenpartners op initiatief van Boerenbond aan een gezamenlijke positionering in het stikstofdossier. Deze gezamenlijke positionering wordt als bijlage bij dit persbericht gevoegd.

Boerenbond, ABS, BCZ, BFA, Febev, Fedagrim, Fenavian en Fevia Vlaanderen weten dat de veehouderij voor een grote uitdaging staat. Het Vlaamse agrobusinesscomplex van de dierlijke productie, van stallenbouwers over diervoederproducenten, veehouders, eerste en tweede verwerkende voedingsbedrijven, stelt 58.000 mensen tewerk. Samen realiseren ze een omzet van 25 miljard euro die 6,5 miljard euro toegevoegde waarde creëert en voor ruim 2% bijdraagt aan het Vlaamse BBP. De oplossingen die gevonden moeten worden belangen dus de hele samenleving aan. Om deze oplossingen te vinden is een open dialoog noodzakelijk met de sectoren die bijdragen aan de oplossing.

De ketenpartners willen oplossings- en toekomstgericht, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid (binnen- en buitenland, landbouw- en niet-landbouw) meewerken aan en ijveren voor een stabiel en rechtszeker kader.

Lees meer: position paper ketenpartners