Boerenbond investeert twee miljoen euro om stikstofoplossingen te zoeken

1 februari 2023

Boerenbond maakt twee miljoen euro extra vrij voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve stikstofoplossingen. Hij doet dit door bijkomend te investeren in de zoektocht naar gevalideerde stikstofoplossingen. Hiermee moet de landbouwsector op termijn zijn stikstofreductie kunnen verwezenlijken.

De landbouwsector zal zijn stikstofuitstoot moeten verminderen. Daarom moeten we, om de toekomst van deze bedrijven en de Vlaamse voedselproductie te garanderen, vandaag al inzetten op verschillende oplossingen die landbouwers helpen om hun emissies te verlagen. “Eerder stelde Boerenbond al een aantal oplossingen voor die boeren in staat stellen om op een haalbare manier hun stikstofdoelstellingen te halen”, vertelt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. Dit plan van oplossingen speelt onder meer in op de demografische evolutie binnen de landbouwsector. Door op deze evolutie te sturen kan een stikstofvermindering van maar liefst 42% bereikt worden. En dat is zonder de bijkomende inspanningen gerekend van overblijvende bedrijven. Deze overblijvende bedrijven krijgen zo de kans om met verschillende vormen van innovatie (management-, stal- en voedersystemen) de verdere stikstofvermindering te verwezenlijken. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld emissiearme stalvloeren, diervoeders die de uitstoot verminderen, genetica …

Maar in de toekomst zal nog meer nodig en mogelijk zijn door innovatie. Uit onderzoek van Boerenbond blijkt echter dat het arsenaal van bijkomende oplossingen en technieken voor stikstofvermindering momenteel te beperkt is.

Kansen voor innovatie

Vandaag krijgt de landbouwsector niet eens de kans om te vernieuwen omwille van verschillende redenen: bijvoorbeeld het gebrek aan een proefstalregeling, een kader om nieuwe technieken en innovaties te erkennen, het ontbreken van correcte meetprotocollen voor deze emissies, en de kostprijs van het opnemen van dergelijke metingen. Dit leidt ertoe dat technologiebedrijven terughoudend zijn om nieuwe innovaties verder te onderzoeken en te ontwikkelen.

Het beleid moet hier zijn rol spelen en moet een wettelijk kader uitzetten dat bedrijven toelaat om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van innovaties.

Financiering en mankracht

“Ook Boerenbond wil een impuls geven aan deze innovaties door dergelijke technologiebedrijven te helpen met financiële en inhoudelijke ondersteuning. Daarom maakt Boerenbond bijkomende financiering en mankracht vrij voor innovatiesteun aan technologische bedrijven binnen en buiten de landbouwsector. Het hiervoor vrijgemaakte bedrag bedraagt twee miljoen euro.

Belangrijke voorwaarden voor selectie zijn o.m. financieel-technische haalbaarheid voor de landbouwer, een integraal duurzaam karakter, een daadwerkelijk reductiepotentieel, innovativiteit, en een brede toepasbaarheid binnen de Vlaamse landbouw.

Meer informatie

Stijn Bossin, coördinator Klimaat & Technologie, 0476932171

Vanessa Saenen, woordvoerder, 0475 55 55 25