Wat zegt het nieuwe goederenrecht?

In 2021 trad het nieuwe goederenrecht van het Burgerlijk
Wetboek in werking. Zo wordt de hele problematiek van de relaties van nabuurschap samengebracht in een afzonderlijk onderdeel Burenrecht. De regelgeving in verband met plantafstanden en overhangende takken is terechtgekomen in het nieuwe Boek 3 van het BW.
In deze vorming worden de wijzigingen besproken en de
procedurele aspecten toegelicht. Ook erfdienstbaarheden en
afpalingen komen aan bod.

Organisator

Bedrijfsgilde Merchtem

Contact

Stefaan Van Assche

Email

stefaan.van.assche@skynet.be

Telefoon

0473488028