Teams: Starten als zorgboerderij - landbouw met zorg

Je krijgt handvaten die je helpen om preciezer te bepalen welk engagement je als zorgboer of zorgboerin wil opnemen.

Een uitgebreide toelichting over de mogelijke doelgroepen
welke ondersteuning verwachten de zorggasten van jou de werkwijze en
samenwerkingsvoorwaarden waarbinnen je als zorgboerderij zal functioneren.

Organisator

Steunpunt Groene Zorg vzw

Contact

Mieke Braet

Email

mbraet@groenezorg.be

Inschrijfinfo

Na inschrijving ontvang je per mail een bevestiging. Kijk jouw spam-box na indien je deze bevestiging niet zou ontvangen hebben.
De dag voorafgaand aan de infosessie ontvang je een mailbericht met de link waarmee je kan aansluiten op de digitale sessie.