Online fytobijscholing: Eerste hulp bij vergiftiging

Tijdens de opleiding krijg je een overzicht van de mogelijke gevaren bij het werken met fytoproducten. De lesgever herhaalt ook een aantal belangrijke basisprincipes in het kader van EHBV. Bedrijfsleiders met personeel moeten om de vijf jaar bijscholing volgen op het vlak van EHBO; hiervoor kan je een attest verkrijgen.

Organisator

Boerenbond Training & Opleiding Fyto

Contact

Gert Van de moortel

Email

vorming@boerenbond.be

Telefoon

016286110

Prijs

Prijs leden:

€ 15.00

Prijs niet-leden:

€ 30.00

Sinds november 2015 is een fytolicentie verplicht voor iedereen die als professioneel gebruiker gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken. Een fytolicentie is 6 jaar geldig. Om je licentie te verlengen, dien je een aantal bijscholingen te volgen om zo je kennis over gewasbeschermingsmiddelen actueel te houden.