Het nieuwe GLB

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe GLB in werking. In afwachting van een definitieve goedkeuring, informeren we u al met de gekende info. Er zitten veel nieuwigheden in: wijzigingen van de randvoorwaarden, de basisbetaling, ecoregelingen,...

Organisator

Bedrijfsgilde Heers

Contact

Jan Steensels

Email

jan.steensels.dupain@telenet.be