Menu

Marktberichten

MarktberichtenTerug naar Kenniscentrum >

Bodem lijkt voorlopig bereikt

De prijzen van de zuivelproducten zijn gestabiliseerd en de bodem lijkt voorlopig bereikt.

Betere prijzen

De prijzen van de zuivelproducten zijn stabiel tot licht stijgend.

Aanbod levende kuikens iets groter

Het aanbod aan levende kuikens is deze week iets groter dan vorige week, terwijl de vraag lichtjes aantrekt.

Dalend aanbod biggen

De biggenmarkt is in goede doen. Er is nog steeds sprake van een dalend aanbod en het animo om biggen op te zetten is groot.

Minder varkens op de markt

Het aanbod van slachtrijpe varkens neemt af, terwijl de vraag naar varkensvlees verder aantrekt.

Moeilijke prijsvorming

Kropsla heeft het lastig deze winter. Er is voldoende aanbod en de prijsvorming loopt moeilijk.

Stabiele productie

De tomatenproductie is vrij stabiel en bevindt zich op het laagste niveau van het jaar.

Moeilijke prijsvorming

De prijsvorming van kolen zoals witte- en rodekolen loopt (zeer) moeilijk doordat er Europees weinig teeltverliezen zijn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10