Via het ‘Meldpunt veeprijzen’ kunt u de prijzen die u zelf voor runderen en biggen kreeg aan ons melden. Wij verwerken de prijzen van alle deelnemers en zetten het gemiddelde op de website. U en andere deelnemers krijgen, anoniem, de individuele ingebrachte prijzen van alle deelnemers toegestuurd.